Semir OsmanagicVoditelj projekta istraživanja Bosanske doline piramida dr. Semir Osmanagić predstavio je prve evropske piramide publici u sjeveroistočnoj BiH 30. jula 2010.
Bio je gost na Radio-televiziji ”Slobomir” iz Bijeljine te na RTV “In”, također iz Bijeljine. Nakon posjete BZK “Preporod”-u Bijeljina/Janja Osmanagić je održao predavanje u okviru “Ljetnih večeri Janja 2010”. Pred 130 posjetilaca pronalazač bosanskih piramida je dva sata govorio o rezultatima multidisciplinarnih istraživanja koja su ubjedljivo potvrdila vještački karakter Bosanske doline piramida.

Komentari