29.Juli je rok

99

DOMOVINA TE ZOVE: SVI KO JEDAN! 29. JULI JE ROK!

Dragi građani i građanke,

 

Pred nama je još pet dana za registraciju građana i građanki Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i koji se žele registrovati putem pošte. Podvlačimo da svi građani i građanke koji su se ranije registrovali za glasanje, ne trebaju čekati dolazak obrazaca od CIK-a, već trebaju odmah slati PRP-1 obrazac, kao da prvi put glasaju, budući da ne možemo čekati više i moramo realizirati registraciju do ponoći 29. jula.

Do kraja 29.07.2014. građani i građanke Bosne i Hercegovine, koji se trenutno nalaze u inostranstvu, mogu uputiti prijavu za glasanje izvan zemlje na e-mail prijavapp@izbori.ba. Lica koja imaju neki od važećih dokumenata države BiH prijavljuju se kao lica sa statusom “privremenog boravka izvan BiH”.

Uz popunjen PRP-1 obrazac dostavljaju kopiju važećeg dokumenta sa fotografijom. Lica koja nemaju važećih dokumenata države BiH, uz prijavu dostavljaju uvjerenje o državljanstvu, te dokument države domaćina, prijavljujući se “sa statusom izbjeglog lica”. Posebno je važno potpisati se istovjetno na PRP-1 obrascu, kao i na priloženim kopijama dokumenata.

 

OVO JE LINK ZA OBRAZAC: http://www.izbori.ba/Documents/OpciIzbori2014/Dokumenti/Biraci/PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-bos.pdf

SVU DOKUMENTACIJU ŠALJETE NA E-MAIL PRIJAVAPP@IZBORI.BA

 

(prvimart.ba)