BiH jedino moguća kao građanska država

5

“Bosna i Hercegovina je mogućna samo kao građanska država i svi koji ne zagovaraju ovaj princip, bez obzira na trenutne okolnosti i snagu etničkih stranaka, posredno ili neposredno su protivnici države Bosne i Hercegovine, odnosno svojim činjenjem ili nečinjenjem nanose joj veliku štetu, naglašava Arnautović.

Arnautović smatra da je izrazito zabrinjavajuće, kada je riječ o izmjenama Izbornog zakona, to što stranke građanske orijentacije nemaju nikakav konkretan prijedlog, kao ni konsenzus oko čega bi se građanske snage morale usaglasiti bez većih rasprava.

“Činjenica da ne samo da nema zajedničkog prijedloga izmjena Izbornog zakona, nego nema ni razgovora o tome da se dođe do ovog prijedloga, nedvosmisleno govori da u parlamentarnim strankama građanske orijentacije nema interesa za zajedničkim nastupom. Konsenzus o izmjenama Izbornog zakona bio minimum oko kojeg bi se građanske stranke morale usuglasiti bez većih rasprava”, kaže Arnautović.

On naglašava da stranke građanskog bloka konačno moraju shvatiti da pasivan stav prema svim oblicima nacionalizma ne samo da ne vodi prosperitetu zemlje, nego vodi stanju kontinuiranog sukoba.

Ističe da oni koji etničkim strankama daju “historijsku odgovornost“ zapravo ili bježe od vlastite odgovornosti, ili podržavaju etnički koncept političkog uređenja, ili sakrivaju vlastitu nesposobnost i neznanje.

“Inicijativa građanskih stranaka mora dolaziti iz znanja i na takvu inicijativu etničke stranke neće moći odgovoriti! Do sada  građanske stranke takvu inicijativu nisu imale, niti su pokazale interes da je imaju. Na taj način su samo išle na ruku etničkim političkim koncepcijama.Tim putem je Bosna i Hercegovina došla u bespuće u kojem se danas nalazi. Zato je neophodno napravit radikalne promjene u politikama stranaka, kako bi se moglo pristupiti cjelovitim promjenama u političkom životu Bosne i Hercegovine”, kazao je Arnautović za Vijesti.ba.

Mišljenja je da zahtjevi za izmjenom Izbornog zakona ne smiju bazirati na transparentnosti izbornog procesa, i da zahtjevi za izmjenom Izbornog zakona smiju ići samo i jedino u pravcu moderne legislative.

“Bilo kakve Izmjene koje zadržavaju princip suvereniteta naroda unutar države, značit će samo dalje pogoršavanje šizofrene situacije koju već imamo. Bosna i Hercegovina, kao i svaka druga država danas, može počivati samo na suverenitetu države izraženom kroz institucije. Sve drugo je rastakanje države i svi koji na bilo koji način sudjeluju u podržavanju suvereniteta naroda, dakle etničkoj podjeli BiH, podržavaju disoluciju države i ne predstavljaju državotvornu političku snagu”, riječi su Arnautovića.

Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, također naglašava, da je protivljenje građanskom konceptu Bosne i Hercegovine u vrijednosnom smislu ravno protivljenju borbi protiv fašizma četrdesetih godina ili protivljenju integracije Berlina u jedan grad sedamdesetih godina.

“Reći danas da BiH nije mogućna kao normalna moderna država, dakle građanska država, isto je što i reći sedamdesetih godina proteklog stoljeća da Berlin kao jedinstven grad nije mogućan, ili reći četrdesetih godna da Evropa bez fašizma nije mogućna! Bosna i Hercegovina je mogućna samo kao građanska država i svi koji ne zagovaraju ovaj princip, bez obzira na trenutne okolnosti i snagu etničkih stranaka, posredno ili neposredno su protivnici države Bosne i Hercegovine, odnosno svojim činjenjem ili nečinjenjem nanose joj veliku štetu”, kaže Arnautović.

On se u razgovoru za Vijesti.ba osvrnuo i na snažan angažman hrvatskih europarlamentarca u nastojanju da stvore privid podrške EU institucija diskriminatorskim, antigrađanskim i antievropskim prijedlozima, iako su stavovi EU zvaničnika suprotni od toga, kazavši da to zahtijeva institucionalni odgovor predstavnika Bosne i Hercegovine.

Naglasio je da je i po tome pitanju na vidjelo izašla anemična i dezorijentirana politika građanskih stranaka.

“Budući da BiH praktično nema svoju diplomaciju, takav odgovor su morale dati parlamentarne snage koje žele državotvorno djelovati. Tu je ponovno na vidjelo izašla anemična i dezorijentirana politika građanskih stranaka. Umjesto da artikuliraju mišljenje građanskog bloka i pobrinu se da ono bude prezentirano u parlamentu EU preko zastupnika koje imaju SDP, DF i NS, odgovor na direktno miješanje u politička i ustavna pitanja naše zemlje sveden je na stranačko svađanje sa zvaničnom politikom Republike Hrvatske. Takav odgovor ne samo da je neadekvatan, nego i smiješan u odnosu na ono što permanentno rade hrvatski EU parlamentarci”, rekao je Arnautović.

Ipak smatra da se suština problema ne nalazi u djelovanju hrvatskih EU parlamentaraca, nego u nedjelovanju i nesposobnosti bh političkih predstavnika da diplomatski zastupaju i štite interese naše zemlje.

“Kada ovo kažem, mislim na sve parlamentarne stranke, ne samo na vladajuće etničke političke partije koje i ne vide svoj interes u integritetu BiH”, dodaje Arnautović..

Govoreći o  ambivalentnom odnosu lidera HDZ-a prema NATO integracijama BiH, Aranutović je kazao da u HDZ.u, Bosnu i Hercegovinu ne vide u budućnosti kao državu, nego samo i isključivo kao područje podjele interesnih zona Rusije, Hrvatske i Turske.

“Čovićevo deklarativno zalaganje za EU integracije i stalno nastojanje etničkog rastakanja BiH, dio su politike Mate Bobana i HZHB, koju nastoji provesti prilagođavajući se aktuelnim okolnostima. Odgovor na pokušaje ostvarivanja stranih dominacija u našoj zemlji može biti samo državotvorno političko djelovanje u institucijama BiH”, rekao je Arnautović

– Budući da etničke političke stranke nemaju takvu supstanciju, jasno je da odgovornost mora pasti na građanski orijentirane političke organizacije. Pritom ne treba prejudicirati politička rješenja i opcije koje mogu biti perspektiva boljeg i sigurnijeg života svih građana – zaključio je Arnautović.

 

(vijesti.ba)