Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti (BANU) ne smatra da je pitanje o jeziku bošnjačkog naroda problem za nauku i ne misli odgovarati na tvrdnje članova SANU-a.

Ova reakcija je uslijedila zbog, kako se u saopćenju BANU-a ističe, izrazito političke prirode uplitanja Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u prava i život bošnjačkog naroda, zbog otvorene podrške koju SANU time pruža diskriminatorskoj politici vlade Republike Srpske prema Bošnjacima u oblasti kulture i obrazovanja.

“SANU bi, po prirodi akademije kao institucije duboke utemeljenosti i sigurnosti u iskazima o stvarima kojima se bavi, trebala strogo voditi računa o posljedicama koje impliciraju njene izjave”, ističe se, pored ostalog, u saopćenju BANU-a.

Ali, dodaje se, najnovija izjava SANU o imenovanju bosanskog jezika ne samo da ne vodi računa o utemeljenosti i istinitosti tih tvrdnji nego još manje vodi računa o moralnosti intencija koje sadrže njeni stavovi i o kriterijima upotrebe nauke.

BANU je mišljenja da su jezik i čovjek nerazdvojivo vezani i diranje u jezik jedne ljudske grupe jednako je diranju u ljude koji tim jezikom govore i osporavanju njihovoga postojanja uopće.

“Nama jedino preostaje da oštro, jasno i nedvosmisleno kažemo kako ne dopuštamo nikakvim srpskim lingvistima i filolozima da presuđuju o tome kako ćemo mi zvati naš jezik. Već je svaku mjeru prevršila praksa koja traje više od jednog stoljeća da se iz srpskih i srbijanskih naučnih i političkih izvora presuđuje o nama, osporava nam se postojanje, ili nam se dopušta da budemo ovo ili ono, ali nikako i nikada ono što mi stvarno jesmo i što smo bili tokom cijele naše hiljadugodišnje historije”, saopćila je Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti.

(klix.ba)