ČETNICI, IDELOGIJA – GENOCID, VJERA – MRŽNJA

Piše: Armin Čusto

Ratni zločini koji su počinjeni u toku srpsko-crnogorske agresije na BiH a koji su se desili na području Višegrada, presudama Haškog tribunala i Suda Bosne i Hercegovine, pravno su kvalifikovani kao zločini protiv čovječnosti koje obuhvataju masovna ubista, silovanja, etničko čišćenje… Međunarodni sud u Hagu koji je nadležan da rješava odogovornost država za krivično djelo genocida, je na osnovu tužbe države Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za izvršenje agresije na Bosnu i Hercegovinu, presudom je potvrđeno da je u Srebrenici nad Bošnjacima počinjen genocid sa potpunom odgovornošću Vojske Republike Srpske, a navedene dvije države, Srbija i Crna Gora, se u istoj presudi terete kao saoučenici koji nisu preduzeli nikave mjere s ciljem spriječavanja genocida.

Navedenom presudom djelimično je zadovoljena pravda, jer treba uzeti u obzir činjenicu da pored Srebrenice, srpske vlasti su genocid počinili i u ostalim djelovima Bosne i Hercegovine, posebno u Prijedoru, Višegradu, Foči, Bratuncu, Zvorniku, Doboju, Brčkom, Sarajevu…. Prilog ovoj tvrdnji idu elmenti krivičnog djela genocida koji u svojoj sadržini obuhvataju: ubistvo članova grupe, teška povreda fizičkog ili mentalnog integriteta članova grupe, namjerno podvrgavanje grupe životnim uslovima koji treba da dovedu do njenog potpunog ili djelimičnog uništenja, mjere uperene na sprječavanje rađanja u okviru grupe i prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu.

Na osnovu navedenih elemenata pravni eksperti u oblasti međunarodnog krivičnog prava zazuzeli su stav da u slučaju eventualne revizije za podnošenje ponovne tužbe za krivično djelo genocida protiv Srbije, mora se posebno insistirati na dešavanjima u Višegradu. Višegrad, grad u kojem su prije agresije Bošnjaci činili većinu stanovništva, da bi u toku agresije bilo protjerano preko 14 hiljada Bošnjaka pri čemu se na osnovu navedenog, ispunjava jedan od glavnih kriterija za utvrđivanje genocida, a to je prinudno premještanje stanovništva. U sklopu etničkog (prinudnog) čišćenja Bošnjaka, srpske vlasti su masovno izvršavali ubistva, pri čemu se ispunjava glavni pravni uvjet za postojanje genocida, a to je postojanje genocidne namjere. Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju, ali i Stalni sud – Tribunal u Hagu u svom tumačenju prilikom analiziranja ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini utvrdili su da je kod pripadnika srpskih vlasti postojala genocidna namejra, koja je uključivala potpuno unišetenje Bošnjaka kroz ubistva, silovanja, etničkog čiščenja te rušenja vjerskih i kulturnih objekata. Navedeni stav, postojanju genocidne namjere srpskih vlasti, ponovio je i Alan Tiger, tužitelj Haškog suda.


Srpsko-crnogorski fašisti su 70 bošnjačkih civila žive zapalili u kući Adema Omeragića

Isti je mišljenja da je namjera Karadžića i njegovih struktura bila prisilno mijenjanje demografske strukture BiH trebalo postići likvidacijom velikog broja muslimana – Bošnjaka i katolika – Hrvata. Genocid je bio, navodi se, i namjera i cilj. Kao klasični primjer uzima se kuća u Višegradu, danas poznatija kao „Živa lomača“, gdje je spaljeno i pobijeno preko 70 Bošnjaka. Navedni primjer se može uporediti sa holokaustom odnosno spaljivanjem Jeverja u toku Drugog svjetskog rata, gdje ponovo pravni ekperti zauzimaju stav da se dešavanja u Bosni i Hercegovini ne razlikuju od dešavanja koja su se desila za vrijeme Drugog svjetskog rata. Milan Lukić, Sredoje Lukić, Mitar Vasiljević, Boban Šimšić, Željko Lelek, Momir Savić, Nenad Tanasković i ostali krvnici su zajedno sa Karadžićem i tadašnjom političkom, vojnom i policijskom strukturom odgovorni za genocid u Višegradu.

Nakon 22 godine od najmonstroznijih dešavanja koja su zadesila Višegrad, situacija se nije nimalo promijenila. Bošnjaci su izloženi daljem psihološkom uništavanju, bez prava na osnovna ljudska prava, a veličanje genocida se može vidjeti na svakom koraku. Posljednji primjer jeste okupljanje Ravnogorskog četničkog pokreta, koji su paradiranjem kroz grad veličali ideologiju koja je Bošnjake istrijebila sa područja Višegrada. Navedni pokret je svojim okupljanjem, ali i prijašnjim djelovanjem direktno ugorozila ustavni poredak Bosne i Hercegovnine, jer isti se zalaže za Veliku Srbiju, gdje bi Bosna i Hercegovina trebala biti u sastavu te Srbije, a Bošnjaci kao narod ne bi mogli više postojati, jer se radi o koleteralnoj šteti. Nažalost političke strukture Bosne i Hercegovine nisu ništa učini po navedenom pitanju, barem one koje se pozivaju na patriotizam, nisu ništa konkretno preduzele, izuzev šturih saopćenja.


Četnici se pripremaju za rat i novi genocid nad Bošnjacima

Obavještajne i policijske strukture u Bosni i Hercegovini svojim šutnjom aminuju ugrožavanje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, što može dovesti do nesagledivih posljedica. U svakom onom četniku leži novi Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Milan i Sredoje Lukić, koji imaju spremne noževe za dalja klanja, silovanja…

Četnici iz ravnogorskog pokreta koji su se nedavno okupili u Višegradu pouzdano se zna da su učestovali u ratnim zločinima i genocidu za vrijeme agresije i da je to najmasovnija teroristička organizacija na tlu Europe, ali uživaju zaštitu od policijskih struktura manjeg bh.entiteta, Republike Srpske. Čekaju samo trenutak kada da ponovo krenu u akciju, njihova ideologija je genocid, njihova vjera je mržnja, utemeljenjena na nožu, silovanju, rušenju, paljenju.

Postrojavanje četnika – najbrojnije terorističke organizacije u srcu Europe… Svi u Bosni i u Europi vide i šute…

(bosnjaci.net)