Prije 27 godina, 30. oktobra 1992., prestalo je kucati srce Hajrudina Mešića, u narodu poznatog kao Kapetan Hajro, jednog od najvećih sinova koje je Bosna i Hercegovina ikada imala.

Bio je 30. oktobar 1992. kad su se borci Kapetana Hajre pokušali spojiti s jedinicama u opkoljenoj Kamenici i drugim jedinicama iz Srebrenice. Akcija je tekla prema planu, jedinice Kapetana Hajre bile su nadomak cilja, ali…

U eksploziji granate u rejonu Nezuka, jedan geler pogodio je Kapetana Hajru u leđa i ubio ga. Uslijedili su šok, očaj, bol, panika… Akcija je zaustavljena, a jedinice Armije RBiH nikada se više nisu uspjele spojiti sa srebreničkim jedinicama i tako spriječiti pripremljeni genocid, koji su horde Radovana Karadžića i Ratka Mladića realizirale u julu 1995. godine.

Nakon pogibije Kapetana Hajre, brigada koju je oformio i koja je nosila naziv Prva teočanska, preimenovana je u 255. brdsku brigadu “Hajrudin Mešić”, koja je poslije postala i slavna.

Njegovi saborci ispričali su kako je Kapetan Hajro dan prije pogibije pjevao pjesmu o Zmaju od Bosne, a zbog neviđene hrabrosti i odanosti zemlji Bosni, za života je stekao nadimak Zmaj od Majevice.

Hajrudin Mešić poginuo je u plemenitoj misiji, pokušavajući otvoriti koridor prema Srebrenici kako bi pomogao opkoljenom i napaćenom narodu Kamenice, koji je mjesecima umirao od gladi i svakodnevnog žestokog granatiranja. Tog 30. oktobra 1992. godine, Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najvećih sinova.

Kapetan Hajro dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka”, a posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije RBiH i odlikovan Ordenom narodnog heroja oslobodilačkog rata Armije RBiH.

Biografija  

Hajrudin Mešić rođen je 1. januara 1959. godine u mjestu Srednja Trnova kod Ugljevika. Sin je oca Mehe i majke Zejfe, koji su imali još jednog sina i dvije kćerke. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Podoficirsku školu Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu.

Vanredno je završio i akademiju JNA u Beogradu. Rat u SFRJ dočekao je u Karlovcu, odakle se vratio u rodno mjesto. Imenovan je za komandira policije u Ugljeviku. Početkom 1992. godine, nije se povinovao odlukama novouspostavljene srpske vlasti, a sa skupinom patriota organizirao je odbranu Teočaka. Iste godine, 16. septembra, oformljena je 1. teočanska brigada, koja od 30. oktobra nosi naziv 255. brdska brigada “Hajrudin Mešić”. Iza Kapetana Hajre ostali su supruga Radenka, sin Zlatko i kćerka Lejla.

 

(avaz.ba)