23.2 C
Bijeljina
Četvrtak 24 Juna 2021
Piše : Saud Grabčanović Konačni poraz ustanika Pokret za autonomiju je bio praktično  razbijen. Na otpor se više nije mislilo, a svako je gledao  kako da spasi svoju glavu. Husein-kapetan, Ali-paša Fidahić i ostali koji su podržavali pokret za...
Herojska pogibija Hifzi bega Đumišića: Jedan od najvećih junaka XIX stoljeća u ratovima sa Srbima i Crnogorcima Među historijskim ličnostima koje su se odupirale naletu srpskih i crnogorskih bandi, u cilju prisvajanja Bosne i Hercegovine, jedno od najznamenitijih mjesta zauzima...
Piše: Saud Grabčanović Devširma, regrutacija dobrovoljno ili silom? Nakon teksta o životu u srednjem vijeku postavlja se krucijalno pitanje: je li devširma bila nasilna regrutacija, sa otimanjem muške djece, ili je to bio dobrovoljni čin?   Sa aspekta današnjih shvatanja modernog humanog...

Moluška bitka (VIII dio)

Piše: Saud Grabčanović U jutarnim satima 10. avgusta tačno u 6. sati ujutro  austrougarske su trupe krenule u odlučujući napad i opšti juriš na Bošnjake koji su branili Moluhe. Toga su dana vođene  odlučujuće borbe na frontu u Moluhama. Ustanici...

Osman-paša Pazvanoglu (XVI dio)

Zadužbine Osmana Pazvanoglua u Vidinu Osman Pazvanoglu je dao ogroman doprinos razvoju grada Vidina. U gradu je izgradio više javnih objekata, uredio ulice i druge prateće sadržaje, tako da je od Vidina načinio jedan od najčistijih gradova u Osmanskom carstvu....
Piše: Saud Grabčanović Posavska buna iz 1836. godine, razaranje Bijeljine i novi progon Ali-paše Novi valija Mehmed Salih Vedžihi-paša je, po dolasku u Sarajevo polovinom 1835. godine, i zvanično ukinuo kapetanije i Bosanski ejalet podijelio na muteselimluke. Dosljedan u sprovođenju nizama, Vedžihi-paša...