Na trećem kilometru ljeta tamo

Gdje spavaju moje livade i gdje brda

Rastu glasno ispod kapaka očnih

Tamo gdje horizont klone u sumrak

Kao umorma žena iznad korita

Tamo je srce svijeta

Tamo je krv kretanja

Tamo nema ni početka ni kraja

I konji jutra susreću sopstvenu čežnju

I tuku u nju oštrim čelima svojim

Njihov galop je vreo i ima miris daljine

Udarcima kopita

Oni moje sljepoočnice mjere

Njihova imena planine pomjeraju

Njihova nevinost je nepodnošljiva

 

Konji duboki Konji istiniti

Ne savijajući vratove

Piju iz mene snagu

Pa onda sunce grizu i ne znaju ništa

O danu koji se u meni završava

 

U njihovom oku nikada nije strijeljana

Semberija

(Jusuf Trbić)