SNAGA LAVLJA I UPORNOST MRAVLJA

Piše: Atif Kujundžić

Za razliku od književnosti općenito, književnost za djecu u nas, ima puno kraću i skromniju povijest. U mnogo čemu, zahvaljujući najboljim autorima, ipak ima značajne literarno estetske – umjetničke domete – koji djeluju psihološki i estetski, na djecu, njihov razvoj i odrasle.

No,

rečeno ni na kakav način nije ni kriterij, niti neko pouzdano mjerilo, jer tekst namijenjen dječjem uzrastu, senzibilnosti i mogućnostima recepcije, nosi puno više nego li poseban značaj i ako je kvalitetan – mora biti interesantan i za odrasle osobe. Ako se tome pridoda i uvjet koji tekst za djecu mora ispunjavati kao odgojno obrazovni sadržaj za najmlađe, razumjet ćemo kako je pisanje za djecu iznimno odgovoran i zahtjevan posao za koji su vrlo potrebiti i talenat i brojna znanja, pa tako i upućenost u odgoj i obrazovanje mladih različitog uzrasta, te zavidna pismenost i dobrano poznavanje dječje psihologije.

Mnogo je autora koji svojim površnim odnosom u tekstu za djecu vrijeđaju dječju osjećajnost i inteligenciju, nastojeći im jeftino i naivno podilaziti pišući ono što tobože ili pouzdano /oni znaju/ a djeca vole i odobravaju. Tako, uopće, nije mali broj autora koji od sebe prave infantilne budale, a djeca i njih i njihove tekstove, s razlogom preziru i gledaju s odbojnošću.

* * *

U razvoju i povijesti književnosti za djecu bilo je vrijeme kada su pjesme i priče za djecu pisane samo dobroj djeci. Bili su to ucifrani tekstovi o dobrim curicama i dječacima, koji savršeno slušaju i vole svoje roditelje, učitelja, braću i sestre, stričeve i ujake, pomažu starijima, etc. Onda su ta dobra djeca – odrasla i počela pisati za isto tako dobru djecu i dobre roditelje, braću, sestre i rođake, ali s puno odiozuma prema lošoj djeci, bezobraznim dječacima, drskim djevojčicama, podrugljivo i s prijezirom.

Niko se još nije bio dosjetio kako se dobro pisanje za djecu može učiti iz narodnog pjesništva za djecu: uspavanki, brojalica, tašunaljki, bajki i narodnih priča – neimenovanih autora.

Došlo je vrijeme Drugog svjetskog rata u kojem je stradalo oko pet miliona djece. Stradanje se dogodilo naporedo sa odraslima. Za fašizam neprijatelj je život kao takav.

Poslije toga se i pojavila generacija pisaca za djecu koja su prethodno bila zločesta. Naravno, oni su drugačije pisali, ponekad i drsko, ali s proširenom osjećajnošću i doživljajem svijeta, kao Ljubivoje Ršumović: Maze mamine i maze tatine. Kao Rajko Petrov Nogo: Rodila me tetka koza. Kao Mirsad Bećirbašić: Naušnice od trešanja ili Sunce na rolama. Kao Duško Trifunović: Od igle do lokomotive ili Bombonal. Ibrahim Kajan: Osmijeh koji je pobjegao, etc. U Hrvatskoj je književnost za djecu dobila ponajviše inovacija, npr, u djelima Tita Bilopavlovića, Zvonimira Baloga, Ante Gardaša, Luke Paljetka, etc.

* * *

Na samo njemu svojstven i misaon način, fra. Vendelin Karačić općenito gledano razumijeva svijet. Svoje viđenje svijeta priopćava djeci čitateljima bez zadrške. On je svakako jedan od višestruko talentiranih ljudi/osoba. Riječ je o tome kako je njegova misao ispred tog svijeta začuđena stala i počela ga jednostavno otčitavati i vrlo blisko dječjoj misaonoj logici – načinu gledanja i viđenja života i svijeta transponirati u tekst.

Začudno jednostavan i mudar je pristup fra. Vendelina Karačića, srasta i s umom djece i odraslih na vrlo prirodan način. Već u naslovu knjige Lav i mrav – nailazimo na začudno jednačenje najstrašnije zvijeri – kralja životinja lava, s malim insektom kao što je mrav. Ali, svi znamo kako je lav lijenština /čak mu lavica najčešće lovi hranu!/, a mrav mada mali nevjerojatno i neprekidno vrijedan, nezadrživ, nadoknađuje svoju malu snagu neprekidnim radom sa stvarnim izgledima da se čak izbalansira sa lavom u krajnjem ishodu. A mi se prisjećamo i priče cvrčak i mrav, u kojoj sjajan umjetnik i sto puta veći cvrčak – moli mrava za malo hrane usred zime.

Dakle,

fra. Vendelin Karačić intelektualno i meditativno nalazi za svoju idejnu i sadržajnu ravnotežu u našoj svekolikoj književnoj i tradiciji općenito, čime njegov značajan dar vrlo vješto operira i dobija vrlo kvalitetan literarnoestetski uradak koji će radovati i djecu i odrasle. Fra. Vendelin Karačić podvostručuje smisao tako što medo prije zakletve da neće dirati košnice sa pčelama, eksperimentalno šalje medu lutku da ga pčela Maja bocne u nosić braneći svoju slatku ostavu.

Pišući pjesmu Glavonja fra. Vendelin personificira glavicu kupusa dajući joj čovjekolika svojstva da makar i na jednoj nozi stoji što više, pa kako glavonja raste mali zeko ima sve veće probleme, ali i sve veći užitak za svoje oštre zubiće. I dobro mu dođe baš kao i mrkva od koje je načijnen nos za snjegovića, koja će mu poslužiti kao večera.

Na izuzetno efektan način, fra. Vendelin Karačić je edukativan autor prema mladima kad piše pjesmu Djedova lula. Znajući da većina djece ima organski instaliran otpor prema otvorenom educiranju, fra. Vendelin piše pjesmu o dječaku koji puši lulu oponašajući svoga djeda. To ga nadražauje na kašalj, gušenje i suze i izaziva požar u kući, te posramljen utjecajem svoga iskustva s duhanskim dimom definitivno i posramljeno odustaje od pušenja.

* * *

Fra. Vendelin Karačić piše odmjerenim stihom, mjestimično, ali ne obavezno koristeći rimu. Tako su pjesme sačuvale izvjesnu narativnu crtu i nerijetko, mogle su biti donijete i kao kratke priče. Njihova poetika naglašena je autorskom potrebom da se donese pjesnička slika karakteristične vizure i osobnog viđenja. Izrazita u tom smislu je pjesma Koncert u bari u kojoj se ustvari, žabe koje krekeću nadmudruju sa starim patkom koji priželjkuje obilnu večeru od žabljih bataka, ali mu je jedino preostalo da se kreštavo glasa: Kva, kva, kva.

U donošenju pjesama, vrlo funkcionalno i neopterećujuće korišten je pravopis, tačka, zarez, veliko i malo slovo uz odabir lijepoga fonta. Jezik kojim piše svoje pjesme za djecu fra. Vendelin Karačić, jednostavan je i lijep, očito, nebrojeno put provjeravan u komuniciranju i obraćanjima najrazličitijim populacijama, tako da je svaka leksema došla kao sasvim i u svakom pogledu odmjeren dio stiha i pjesme.

Fra. Vendelinove pjesme su motivirane poznatim odnosima u prirodi, među životinjama i ljudima, te dobro poznatim ishodištima tih odnosa. Vrapci, nikako da sklope savez sa krotkim macama. Komarci su dosadni bez daljnjeg, mada k nama dolaze radi svoje večere. Ćukov zov, zov je njegovoj dragoj u samoći noći. Leptir je simbol preobraženja koje u procesu njegovoga odrastanja može imati i negativne konotacije, jer gusjenice su vrlo proždrljive. Iris je cvijet koji je po izgledu i mirisu i cvijet rodnoga kraja i miris raja. Crvić ima svoje mjesto u životu i svijetu i užasno je nejačega ubijati – kaže pišući o crviću. Veoma su lijepe i na do sada neviđen način napisane pjesme o  Slavuju, o Bumbaru i vrlo duhovito, a potom o Suncokretu, Ljubičici, o Zebrama, o Sovi, Vjeverici, o Zeki, o Rodi, Kornjači, Magarcu, Pijetlu, Pijavici, Bademu, etc., o nebroj stvari koje su nam tu nadomak, koje kao ljudi dobro znamo pa o njima i ne moramo razmišljati, što je pouzdano – sasvim krivo.

* * *   

 Našu posebnu pažnju privlači likovnotehnička oprema i ljepota knjige kojom se bavio Josip Mijić, koji je dosljedno poklonio adekvatnu pažnju svakoj pojedinosti. Franjevačka galerijaMuzej Široki Brijeg darovala je ne samo djeci, već i odraslima i kulturi općenito – iznimno lijepu i dragocjenu, neopterećujuću formalnom stranom, a dragocjenu po sadržju koji donosi i prelijepu po izgledu koji joj je dao Josip Mijić.

Format, tvrdi uvez i kvalitet tiska, daju u konačnom ishodu dragocjeno postignuće koje proizilazi iz predanoga zajedničkog rada i angažranja više subjekata. Ova knjiga nedvosmisleno sugerira kako se treba baviti knjigom koja će o nama svjedočiti do kraja svijeta, jer, knjiga se pravi jedanput zauvijek.

* * *

ČESTITAMO AUTORIMA I IZDAVAČU