Najezda direktora

6

U BiH postoji skoro 20 hiljada direktora u javnom sektoru

Sposobni skoro nikako ne prolaze. Postoji nepisano pravilo da se niti posao niti napredovanje u javnoj službi ne može desiti bez političke pozadine, familijarnih veza i korupcije. Jasno je to armiji mladih i obrazovanih ljudi, među njima vrlo kompetentnim ali u ljudima srednje generacije koji rade u javnom sektoru i onima koji rade u privatnom sekoru te već duže vrijeme zaobilaze javni sektor znajući unaprijed da se ne isplati vlastita kompetancija, upozorio je u Dnevniku TV1, program menadžer CCI, Adis Arapović.

CCI je objavio bazu podataka podobnih političkih imenovanja. Govoreći o tome Arapović ističe da kada se sabere broj direktorskih pozicija unutar upravnih i nadzornih odbora dolazi se do nevjerovatne cifre od 19.900 fotelja i rukovodilaca unutar javnog sektora.

Tu opet nije kraj političkim imenovanjima, ističe Arapović jer pored toga imamo državne službenike i namještenike a zbir tih ostalih javnih funkcija je 160 hiljada minimalno. A kada to sve saberemo dobijamo cifru od 190 hiljada ljudi koji su na budžetu.

“Četvrtina budžeta se troši na njihove plate, jer je svaki četvrti zaposleni u BiH na budžetu”.

Iz politizacije javnog sektora proističe niz problema, dodaje Arapović.

“Stranačka imenovanja proizvela su enormnu korupciju. Iako postoje izuzetci kod imenovanih na javne funkcije a koji i doista posjeduju kompetencije većina ljudi je svjesna da nismo svi jednaki pred zakonom”.

Moramo se također zapitati, napominje Arapović, kakvu to generaciju mladih ljudi odgajamo ako ih uče podobni učitelji ili profesori. Dodaje da učimo generaciju nesposobnih ljudi koji neće imati nikakvog načina da odgovore na potrebe tržišta rada.

Roditelji, učenici i studenti moraju dići svoj glas kako bi se u ovoj državi konačno počelo cijeniti znanje, kompetencije i vještine, jer se ne može pristatina to da je stranačka podobnost, familijarna veza ili mito jedini način da se u društvu uspije, smatra Arapović.

“Nama se i privrednici javljaju i kažu da bez političkog reketa je teško opstati na tržištu”.

Pozivamo ljude, dodaje Arapović, da konačno počmu obarati namještene konkurse, u cilju da se obesmisli farsa javnih konkursa ili da se ona vrati svojoj svrsi.

Arapović napominje da je “Reformska agenda” naredila domaćim vlastima da prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, prioritet mora biti izbor najboljih kandidata.

Smatra da u političkim strankama također ima obrazovanih i kvalitetnih ljudi ali kvalitet do sada nije bio presudni faktor.

Ističe da je nužno promjeniti Zakon o državnoj službi i usvojiti najbolje evropske prakse.

U narednim mjesecima, sve češće ćemo u ovome govoriti jer ovo nije dnevno-politički događaj, niti problem koji se može rješiti preko noći, jer se 20 godina gaju kultura političke pristrastnosti i podobnosti umjesto kulture meritornosti, kvalitete i kompetencije, zaključio je gostujući u Dnevniku TV1,  program menadžer CCI, Adis Arapović.

 

(Vijesti.ba)