Novi kredit

139

Bijeljina diže kredit za sanaciju šteta od poplava

Gradska uprava Bijeljine namjerava da podigne kredit od pet miliona KM za sanaciju šteta od poplava koje su procijenjene na 150 miliona KM, navodi se u skupštinskom materijalu za sjednicu 15. jula.

 

Novo zaduženje grada bi, sa kamatom i troškovima obrade kredita, dostiglo 8.225.733 KM, sa rokom otplate od 10 godina.

Ukoliko Skupština grada odobri ovo zaduženje, odluka o tome bila bi osnov za dobijanje neophodne saglasnosti od Ministarstva finansija Republike Srpske, a banka kod koje bi se kredit podigao bila bi izabrana na tenderu. Kao obezbjeđenje otplate kredita predviđene su mjenice grada.

Od ovog novca 3,5 miliona KM planirano je za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i elektro-mreže, putne i kanalske infrastrukture, kao i kanalizacije, koja je oštećena u poplavi. Za izgradnju novog groblja i sanaciju postojećih u gradu predviđeno je 300.000 KM, a 1,2 miliona KM za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i eksproprijaciju radi izgradnje nasipa i puteva, za izgradnju porodičnih i drugih objekata i saniranje ostale štete od poplava.

U pripremljenoj odluci Odjeljenja za finansije gradske uprave navodi se da ukupno godišnje opterećenje Bijeljine po postojećim kreditima i novom potencijalnom zaduženju dostiže 5,8 miliona KM, što je 16,39 odsto ostvarenih prihoda u lokalnom budžetu prošle godine.

Prema zakonu, grad se može zadužiti do 18 odsto ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

U odluci se napominje da se ovo ograničenje može i preći ukoliko je riječ o zaduženju radi sanacije šteta, u skladu sa Jedinstvenim registrom šteta propisanim Zakonom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

U obrazloženju odluke navodi se da je imovina grada Bijeljine u majskim poplavama pretrpjela ogromna razaranja, a procijenjena direktna šteta je 150 miliona KM.

 

(bijeljina.org)