Za Olivera Antića, jednog od punomoćnika predlagača rehabilitacije, savjetnika predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, nema dileme – rehabilitacija je nužna.

(Specijalno za Oslobođenje iz Beograda)

Viši sud u Beogradu izreći će danas odluku o zahtevu za rehabilitaciju komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Draže Mihailovića, nakon što su na jučerašnjem ročištu okončane završne reči. Tada će napokon biti stavljena tačka na rasprave da li je četnički vođa sarađivao sa okupatorom tokom Drugog svetskog rata, odnosno sa Nemcima i da li je bio izdajnik ili ne. To su, uostalom, i ključna pitanja na koja se pokušava odgovoriti u postupku za rehabilitaciju dugom pet godina.

Tri presude

Za Olivera Antića, jednog od punomoćnika predlagača rehabilitacije, savetnika predsednika Srbije Tomislava Nikolića, nema dileme. Rehabilitacija je nužna, jer je, kako tvrdi u završnoj reči prekjuče, proces protiv Mihailovića bio pravni skandal bez presedana. On je obrazložio da je smrtna presuda doneta iz političkih i ideoloških razloga pozvavši sud „da ispravi tu istorijsku nepravdu”. Predlogom za rehabilitaciju traži se poništavanje presude od 17. jula 1946. kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem i oduzeta su mu građanska prava.

„Pošto nije bilo presude u originalu, ovde se radi o krivičnom delu ubistva”, konstatovao je Antić, dodavši u prilog svojoj tezi da je Mihailović streljan dva dana nakon (usmenog) objavljivanja presude 17. jula 1946.
On tvrdi da su tek godinu kasnije u pisanom obliku izrađene tri presude, od kojih je svaka imala bitne pravne nedostatke. Posebno je ukazao na to da Mihailović nije imao pravo na žalbu, što je jedno od osnovnih ljudskih prava koje datira još od starog Rima.

Šešelj u sudnici

Konačno, Antić nije jedini koji je govorio. Završnu reč imali su i ostali punomoćnici predlagača rehabilitacije. Ukoliko Sud usvoji zahtev za poništenje presude i rehabilituje Mihailovića, ta odluka će biti konačna. Pošto je ovaj postupak jednostranački i nema druge strane, pravo žalbe postoji samo u slučaju da zahtev za rehabilitaciju bude odbijen.

Izlaganju završne reči prisustvovao je i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.

Gdje su posmrtni ostaci?

Predlogu za rehabilitaciju, koji je 2006. podneo Dražin unuk Vojislav Mihailović, pridružili su se 2009. Srpska liberalna stranka, sa Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi. Postupak je počeo septembra 2010, ali je u dva navrata došlo do zastoja u procesu.

Već neko vreme posebna komisija utvrđuje tačnu lokaciju na kojoj je streljan, jer se pretpostavlja da su njegovi posmrtni ostaci prebačeni na drugu lokaciju. Mihailovićevi posmrtne ostatke u nekoliko navrata su „otkrivani” ali se uvek ispostavljalo da je po sredi greška.

(oslobodjenje.ba)