BOSANSKI RUKOPIS

OMERA IBRAHIMAGIĆA

Piše: Atif Kujundžić

Akribični i pronicljivi Esad Zgodić prihvatio se vrlo zahtjevnog posla: pisanja knjige o uglednom prof. dr Omeru Ibrahimagiću. Istim povodom priređivana je knjiga 45 GODINA NAUČNOG I PEDAGOŠKOG RADA Prof. dr OMERA IBRAHIMAGIĆA u izdanju Fakulteta političkih nauka Sarajevo na čemu je radio Redakcioni odbor u sastavu Prof. dr Mirko Pejanović, Prof. dr Esad Zgodić, Prof. dr Asad Nuhanović, Doc. dr Suad Arnautović i Ismet Salkić.

Prof. dr Esad Zgodić, mudro je izdvojio kao zasebnu temu/aspekt Ibrahimovićevog djelatnog prisustva u društvenom životu od početka devedesetih godina XX stoljeća i napisao knjigu BOSANSKI RUKOPIS OMERA IBRAHIMAGIĆA /200 str./ koja je dosad objavljena u dva izdanja kod izdavača PROMOCULT, Sarajevo.

Prof. dr Esad Zgodić u Riječi unaprijed zamjećuje vrlo interesantnu okolnost, prema kojoj se djelatno uključivanje prof. dr Omera Ibrahimagića u javni društveni život dogodilo u iznimno kompliciranom društvenom trenutku koji je obilovao okolnostima koje su ustvari bile prisila na politički angažman i nosile logiku ili – ili koja reproducira demonskopatološke likove, politički, moralno i policijsko prijeteći i smrtno sankcionirajući prema maksimi: ko nije sa nama taj je protiv nas. Bilo je to vrijeme velikih tektonskih obrata koje odlikuju brutalnosti i vrijeme Izvanrednog… vrijeme restauracija, imperijalnih, pa i onih tzv humanitarnih ratova, pseudodemokratskih, tranzicijskih mijena kakve su naprimjer ove postsocijalističke i postvojnodiktatorske… etc.

Veoma je važno što ove i brojne druge pojedinosti prof. dr Esad Zgodić razgovijetno vidi, pa ih može uporediti s najvišim oblicima nasilja, kao tehnološki i maštovito modernizirano giljotiniranje i svođenje tuđih života na slijeđenje i izjašnjavanje o logici bipolarnih opcija, mada bi odnos prema politici morao biti nesputan subjektivan izbor.

Ustvari, to su uvjeti u kojima jedan čovjek poput prof. dr Omera Ibrahimagića ostaje bez izbora već iz etičkih, domoljubnih razloga, ali i zbog načela koja je cijeloga života slijedio radeći kao odgajatelj i teoretičar. U takvim uvjetima dakle, u uvjetima agresije na Bosnu i Hercegovinu, prof. dr Omer Ibrahimagić odabira djelatni javni angažman sa svim rizicima, opasnostima, iznurivanjima. Opredijelio se za neskriveno uključivanje u odbranu bošnjačkog naroda i Bosne i Hercegovine kao cjeline.

Ustvari takovo opredjeljenje i javni angažman prof. dr Omera Ibrahimagića u reciprocitetu smisla emaniraju metaforu Bosanski rukopis Omera Ibrahimagića i kao lijep i tačan naslov ove knjige i kao njegovo istrajno djelovanje određeno tim naslovom. Zato i tekstovi koje donosi ova knjiga, a koji se odnose na Ibrahimagićeve tematske preokupacije, vodeće ideje i spoznaje, podržavaju isti odnos i njegove domete i postignuća. Nažalost /primjećuje prof. dr Esad Zgodić/, tekstovi i knjige bosanskohercegovačkih intelektualaca se, po svemu sudeći ne čitaju, jer ih ne možemo vidjeti u recepciji kritike. I kad ih nađemo, vidimo da je to tek na marginama slučajnosti inspiracije ili volje ove ili one osobe. Takve prikaze, osvrte, komentare i bilješke doživljavamo kao ironično kazano prefinjenu učtivost ili kao drugu krajnost ekstrema, logiku argumentum ad hominem.

Moramo razumjeti, kako je i recepcija kritike izložena istim vidovima i uvjetima pritisaka kojima i autor. Ta okolnost neprekidno vodi sužavanju smisla i značenja djela na ideološku vrijednost i skučenost nacionalnog diskursa koji selektira svoje predmete – autore – knjige – a u toj optici sudi i presuđuje što uskraćuje rezultat u spoznajno i kulturološki produktivnom smislu – stvarnog otvaranja problema i dinamiziranja drštvenog života. Uz sve, pojavljuje se i niz drugih problema koji otežavaju komunikaciju čitatelja i autora, zahtjevan jezik i nesviklost na njegovo čitanje tekstova zgusnutoga smisla, mala spremnost čitatelja da istraje kako bi se unio u smisao i smisao priblžio sebi.

Nakon Uvoda kojim nam još više približava pojavu, stručni i znanstveni rad prof. dr Omera Ibrahimagića, prof. dr Esad Zgodić nas obavještava da tekstovi koji slijede u knjizi omogućavaju izuzetnu priliku upoznati državno-pravnu, političku i etičku misao prof. dr Omera Ibrahimagića, koja, iako vremenski omeđena, u svojim sadržinskim određenjima i pravno-političkim normativitetima – projekcijama, uvjetovana je korektvno historijskim okolnostima u kojima je potekla, osmišljavana i publicirana. Dakako, da je misao prof. dr Omera Ibrahimagića pod umnoženim vidovima pritisaka i agresije na Bosnu i Hercegovinu, od onih frontalnih u osobnoj svijesti da je zemlja izložena agresiji s najmnje tri strane, a narod najbanalnijoj pogibiji i uništenju i da je svaki naredni trenutak krajnje neizvjestan. Ta izloženost nije bila ništa manja, neizvjesnija i kotroverznija u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.

Ali, prof. dr Omer Ibrahimagić nije posustajao. Zato su i njegove knjige najčešće nastajale kao zbornici tekstova koji su opet – nastajali u različitim povodima. Zato je neophodno u čitanje knjiga profesora Omera Ibrahimagića unositi metod imanentne analize i rekonstrukcije događaja na koje se tekstovi odnose. Dakako, to podrazumijeva neposrednu i najdublju moguću komunikaciju s knjigom, tekstom i autorom. Tada se i dobije koncepcijska, državno-politička, pravna i etičko-aksiološka predstava ili slika o stajalištu Autora i stvarnom stanjupredmeta njegovoga bavljenja.

Tekstove prof. dr Omera Ibrahimagića i njegovu misao bitno određuje predominacija logike pravnog ekspertizma. Riječ je o instruktivnom aspektu, upućujućem i upozoravajućem, pledirajućem za čitatelje i centre državno-političke moći, a na taj način i posrednoj participaciji u njihovome radu. Riječ je o stručno-teorijskim i koncepcijskim kontoverzama, riječ je o demistifikaciji idoloških legitimacija agresije na Bosnu i Hercegovinu, kao i u procesu donošenja političkih odluka na različitim nivoima.

Prof. dr Omer Ibrahimagić je osviještena, rigorozna i konzistentna etika odgovornosti za Bosnu i Hercegovinu i njezin narod. Svih četrnaest knjiga prof. dr Omera Ibrahimagića imaju precizno određene naslove koje potom bez popuštanja slijede, razgovjetno i bez nedoumica o tome da je već u naslovu dat temeljni i tematski sklop, vodeća ideja, aksiološka preferencija i pravno-politička  koncepcija. Njegove knjige snažno motiviraju pokrećući more osobnih refleksija u čitateljima. Svaki problem je pitanje, a svako uobličavanje u tekst je i koncipiranje potencijalnih odgovora. To se posebno odnosi na tekst koji pledira za redefiniciju zločina genocida, a drugi problematizira kontroverzne hipotetičke projekcije povijesnog konstituiranja bosanske nacije. Njegovi tekstovi nikad idejno i tematski ne iscrpljuju namjeru da pokrenu i donesu sadržaj, oni ostaju u punoj mjeri komunikativni, angažirani i otvoreni kao poticaj.

Prof. dr Esad Zgodić priznaje da su vremena bila tužna, ružna i teška i da to u jednakoj mjeri ima utjecaja na Autora, Knjigu, Interpretaciju i Čitatelje. Da to treba imati u vidu.

I.

ETIKA ODGOVORNOSTI ZA BOSNU i HERCEGOVINU

Bosna i Bošnjaci, država i narod koji su trebali nestati, Svjetlost, Sarajevo, 1995. godine. Objavljeno i u Glasniku Rijaseta Islamske Zajednice u Republici Bosni i Hercegovini, broj: 7. – 9. 1996. godine. Ovu knjigu Omera Ibrahimagića možemo argumentirano označiti kao svojevrsni manifest etičke odgovornosti i samoosvješćivanja misli u sintezi aksiologije i pojmovnih određenja empirijskog i koncepcijskog, svakodnevnog i historijskog, logičkog i činjeničnog, pragmatičnog i vizionarskog, didaktičko-prosvjetiteljskog i teorijskog. Tom sintezom etika odgovornosti za sudbinu bošnjačkog naroda i sudbinu bosanske države nalazi za sebe svoje utemeljenje. Ova knjiga se može definirati kao knjiga otpora faktografiji, tj. mentalitetu koji postojeće uzdiže na rang umnosti – kaže prof. dr Esad Zgodić.

II.

PRVI EKSKURS ZA REDEFINICIJU ZLOČINA GENOCIDA 

U više tekstova Omer Ibrahimagić govori o političkim maniulacijama humanitarnom pomoći i dokraja antihumanističkom instrumentaliziranju bioloških pretpostavki opstanka /hrana, voda, energenti/. Bila su to okrutna sredstva iznuđivanja koncesija za agresorske ratne ciljeve i politiku etničke podjele i kapitulacije vojno-političkih struktura koje su egzistencijalnim pregnućem branile državni opstanak Bosne i Hercegovine – piše Esad Zgodić.

III.

BOSNA I HERCEGOVINA U DRŽAVNOPRAVNOJ OPTICI

Riječ je o interpretaciji knjige prof. dr Omera Ibrahimagića Državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine, u izdanju Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sarajevo, 1997. godine. Objavljeno u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Republici Bosni i Hercegovini, br. 9. – 10. 1997, te u našoj knjizi: Država, nacija, demokratija, KO DFP BIH SARAJEVO, 1998. /Bilješka, prof. dr Esad Zgodić./

IV.

BOSANSKI POVIJESNI KONTINUITET

Tekst interpretira Ibrahimagićevu knjigu Državno-pravni razvitek Bosne i Hercegovine, SDA Sarajevo, 1997. godine. Objavljeno u našoj knjizi Država, nacija, demokratija, nav. izd. /Bilješka: prof. dr Esad Zgodić./

V.

POLITIČKA AKSIOMATIKA

Riječ je o interpretaciji knjige prof. dr. Omera Ibrahimagića Bosna i Bošnjaci između agresije i mira, koja predstavlja zbornik političkih i ustavnopravnih eseja, kao i više predavanja, referata i pisama. Veći broj tekstova javnost ima priliku prvi ut čitati. /Tekst predstavlja pogovor ovoj knjizi čiji je izdavač El-kalem. Sarajevo, 1998. godine./

VI.

ALTERNATIVE DESTRUKCIJI

Knjigu je izdao Kult-B i Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, 2000. godine. Riječ je o pogovoru ovoj knjizi u kojoj dominiraju tekstovi koji problematiziraju ustavno-pravne kontraverze i pravno-političku tematiku. Riječ je o stručnim mišeljenjima i pravnim ekspertizama.

VII.

PRAVNA KULTURA

Tekst je objavljen kao predgovor knjizi prof. dr Omera Ibrahimagića Supremacija Bosne i Hercegovine nad entitetima /drugo dopunjeno izdanje/ Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sarajevo, 1999. godine /Zabilješka, autor, prof dr Esad Zgodić./

VIII.

PRILOG POLITOLOGIJI

Riječ je o knjizi prof. dr Omer Ibrahimagić, Politički sistem Bosne i Hercegovine. Knjiga prva, Magistrat, Sarajevo, 1999. Objavljeno u časopisu Socijaldemokrat, Sarajevo, br. 1., 2000. godine. /zabilješka, prof dr Esad Zgodić./

Riječ je o politologiji političkih sistema, kao jednoj od fundamentalnih disciplina političke znanosti, a uglavnom je utemeljenja na sinhronijskm metodskom pristupu. Istražuje politički sistem u njegovom aktualitetu i apstraktnom sistematizmu. Dijahronijska politologija političkog sistema uglavnom je marginalna. Povijest političkog sistema prepušta se ekskluzivizmu historiografskih znanosti, općoj, političkoj i pravnoj historiji.

IX.

ILUZIJE PORICANJA

Političke ideje ma koliko bile izopačene i destruktivne, postaju egzistencijalno opasne tek onda kada zahvate mase, pa postanu energentski izvornjihovoga populističkog angažmana. No, one mogu prožeti masovnu svijest nacije tek izvanjskim sredstvima indoktrinacije ma kako je ona opčaravajuća, toksikomanska, uzbudljiva i sistematska. /Prof. dr. Omer Ibrahimagić: Srpsko osporavanje Bosne i Bošnjaka. Magistrat, Sarajevo, 2001. Objavljeno kao pogovor ovoj knjizi. Zabilješka, prof. dr Esad Zgodić,/

X.

DRUGI EKSKURS:

BOSANSKA NACIJA!? 

U radu ekspertne grupe koja je jedno vrijeme pod rukovodstvom prof. dr Omera Ibrahimagića djelovala unutar Centra za međunarodne i streteške studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, problematizirali smo, u, kako se to kasnije u reakcijama dijela naše pa i javnosti Republike Hrvatske pokazalo, isuviše nenaklonjenom i riskantnom kontekstu, različite aspekte povijesnih mogućnosti profiliranja bosanske nacije. Podstaknut u ovim diskusijama inspirativnim idejama prof. dr Omera Ibrahimagića, idejama i zamislima koje su, kao što smo vidjeli publicirane i u njegovim tekstovima, nastale su refleksije koje slijede. One su u neznatno reduciranoj sadržini, a u formi uvodnog izlaganja, saopćene na kolokviju, kojeg je o ovoj tematici organizirao spomenuti Centar Fakulteta političkih nauka.

Etc.

/Zabilješka, prof. dr Esad Zgodić./

XI.

POTENCIJE USTAVA

Rukopis prof dr Omera Ibrahimagića, u paradigmatičnom smislu, prije svega, jeste ekspertističko mišljenje u ustavno-pravnom diskursu. Njegovo akumulirano višedecenijsko iskustvo u interpretacijama ustavne materije ovdje se, još jednom, do kraja kristalizira.

/Zabilješka, prof. dr Esad Zgodić./

XII.

POLITIČKI SISEM
BOSNE I HERCEGOVINE 

Omer Ibrahimagić, Suad Kurtćehajić, Politički sistem Bosne i Hercegovine, knjiga druga, Udžbenik sa hrestomatijom. Magistrat. Sarajevo, 2002. Tekst koji slijedi recenzija je ove knjige.

/Zabilješka, prof. dr Esad Zgodić./

XIII.

USTAVNOPRAVNI DISKURS

POSREDOVAN HISTORIOGRAFSKIM

REMINISCENCIJAMA

Riječ je o pogovoru knjizi prof. dr Omera Ibrahimagića: Bosanska državnost i nacionalnost. Izdavač Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sarajevo, 2003. /Zabilješka: prof. dr Esad Zgodić./

XIV.

SPOZNAJNE, ETIČKE I POLITIČKE

VRIJEDNOSTI 

Fenomen naknadne pameti je po svemu sudeći, zagonetni antropološki fenomen, zato ga uvrštavamo u esencijalne predikacijee same ljudskosti u vrevi supstancijalnih historijskih događaja… /Tekst predstavlja pogovor Ibrahimagićevoj knjizi Bosna je odbranjena, ali nije oslobođena. Izdavač Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. Sarajevo, 2004. godine. Zabilješka: prof. dr Esad Zgodić./

XV.

AKCENTI

Ovu rijetku i značajnu knjigu, prof. dr Esad Zgodić dovršava tekstom koji je naslovio: AKCENTI. Skromno, izložene interpretacije svodi kao tek jednu mogućnost i oblik predstavljanja načina i oblika  recepcije i mišljenja državno-političke, pravne i etičke misli prof. dr. Omera Ibrahimagića. No, one, kao što je rečeno, ne aspiriraju ni na iscrpnost, detaljizam, iznijansiranost, mikroskopsku analitičnost, što je inače svojstveno žanru monografske elaboracije.

Tumačenje se kretalo od knjige do knjige i pri tome u vlastitoj autorskoj refleksiji identificiralo i akcentiralo ono što se, prije svega, u koncepcijskom, supstancijalnom smislu, smatralo za relevantno. Njegov tekst, dakle, ostaje otvorenim i za druge i drugačije interpretativne diskurse…

Ova skromnost, ljudsko i naučno i poštenje prof. dr. Esada Zgodića služe mu na čast, pravim su dokazom da smo uistinu dobili izvanrednu monografiju /žanrovski: djelo o jednoj temi, ovdje: pojavi/ o prof. dr. Omeru Ibrahimagiću.