Piše: Atif Kujundžić  (samo za odrasle)

Stvar je takva da hitno tveba dojaviti Milovadu Dodiku Pvedsedniku Vepublike Svpske.

Vanvednu vest pvavo u svest:

DOŠAO KUVAC U BEOGVAD.

Nek Milovad povadi da se Kuvac nagvadi.

JEV,

putuju tako putuju, pa kada dođu žutuju. Iznenadimo se da su doputovali na licino mjesto. Na svoj pvesto. Tako je  poslije /12/ godina putovanja bilo i sa ovim Kuvcem. Došao je iz Haaga u

Glavni Gvad

Beogvad.

Više puta opevisan, dvanaest godina suđen, ali onaj isti koji je i otišao.

ČETNIK VADIKAL ZANAVEK SLUĐEN.

A

BEOGVAD GVAD NA VODI CVETA U SLOBODI.

KUVAC DOĐE DA GA VODI.

DA SE OPET VODI.

VOJEVODA POPA MOMČILA ĐUJIĆA

Goli Četnički Kuvac.

A

GDE JE BIO U KUVCU?

JAHAO JE VVAGA DO i IZ DEN HAAGA.

SADA SE VVAĆA DOK MU ŽIVOT KVAĆA

A LJUBE GA BVAĆA.

Već je bio nepoželjan. Sad nek pazi sta vadi. U sta tuva. Kako guva. Kuva. Vadi. Ostavio je Kučića, a našao Vučića. Ostavio Tomu Nikolića, a našao Pvedsednika Tomu

 Gvobava Vepublike Svbije.

Vojvoda je stalno spveman da mu ga zavuče.

Zato muče i bvkove suče.

Pa mu bvci vastu a on avlauče.

Neka pazi kuda gazi. Mada nije sve na stazi.

Neka leti i zimi i leti. Nek se uvek svega seti.

Navočito Pvošlog Vata.

Ide Kuvac ulicom za jednom Udovicom.

Misli da je Miva, ali je diva.

Nosi bejzbol toljagu ako svetne Čomagu.

Aga mu je Čomaga, ta pvekvasna Toljaga.

 Baš je dobva ta Beogvad Nahija s nekoliko Dahija.

Gledaju ga i zavide kad toljagu vide.

Hulje se izvijaju nevado ga imaju.

Glavuvdama glavaju dok se šutke s/klanjaju.

Postao je stvah i tvepet.

Napeo se kao sepet.

Vojvodi će Haag uvijek biti dvag.

Mada je doživio i tešku uvvedu,

U svakom pogledu:

Svima je nudio da mu popuše kuvac.

Ali niko nije htio,

Kao da je šugav bio.

Umjesto pušenja i grlenog gušenja

Poslaše ga u Svbiju da ga Vadikali viju,

K’o vješticu,

mimo sviju.

Djeca viču:

Eto Vvaga! Stiže iz Den Haaga.

Odvasli šute svoja govna mute.

Nema zbova, puno stvaha, ostaju bez daha.

Vojvoda ne zna za šalu.

Tek za nuždu. Veliku i malu.

Vojvoda će, Bog da pvosti, da im dvobi kosti.

I vazbija glave da čovbu npvave.

Četnički Papvikaš,

Omiljeni Naš.

Vlast se učvvstila pa na vodi gvadi.

Njegov omladinac s šeicima vadi.

Vadoš Bajić Češlja Babu k’o Tavabu,

A Selo mu Govi.

Zajebava Vavnogovce

Za malene novce.

Sad ga Kuvac pita: a gdje mu je Kita.

ČIČA MIČA i GOTOVA PVIČA.