U Bijeljini su danas počele pripreme za zatvaranje drinskog nasipa koji je probijen dužinom od 105 metara da bi se u kritičnim trenucima katastrofalne poplave smanjio pritisak vode u Semberiji.

Odluku o probijanju ovog nasipa 20. maja i naredbu o njegovom zatvaranju donijele su “Vode Srpske” koje gazduju nasipom, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Zamjenik direktora “Voda Srpske” za riječni sliv Save Saša Avakumović izjavio je Srni da zatvaranje drinskog nasipa finansira ovo preduzeće, a procijenjena vrijednost radova je 150.000 KM.

Prema njegovim riječima, izvođač radova je preduzeća “Bijeljini put”, a danas se vrši nabijanje zemlje u slojevima od po 30 centimetara.

Avakumović kaže da bi nasip trebalo da bude zatvoren za narednih 15 do 20 dana. On ocjenjuje da je odlukom o proboju drinskog nasipa u kritičnim momentima šteta od poplava u ovom dijelu Republike Srpske smanjena za jednu trećinu.

Prema njegovim riječima, poplavna voda Save u suprotnom bi se zadržala mjesecima u ovom dijelu zemlje, a probijanje nasipa omogućilo je njeno oticanje.

Drinski nasip u Semberiji dug je više od sedam kilometara, a izgrađen je 1974. godine.

 

(bijeljina.org)