Koalicija „Prvi mart“ upozorava da je zaprimila niz prijava građana i građanki Bosne i Hercegovine u inostranstvu, prvenstveno u Sjedinjenim Američkim Državama, sa pritužbom da su glasali na prošlim izborima, a da do sada nisu dobili PRP-2 obrasce, koje Centralna izborna komisija BiH šalje biračima koji su se ranije uspješno prijavljivali za učešće na izborima u inostranstvu.

Podvlačimo da je rok za registraciju za glasanje putem pošte 29.07., rok do kojeg je ostalo nešto manje od dvije sedmice, a da mnogi građani još nisu uspješno okončali proceduru registracije. Prema tvrdnjama građana, od mnogih lica sa statusom izbjeglice, zatražena je potrvda o prebivalištu kao dodatni dokument, premda je u takvom slučaju naznačeno da je dužnost vršenja te provjere kod CIK-a.

Želimo pozvati sve građane da sa punom pažnjom izvrše registraciju, ne prave greške poput potpisa koji se razlikuje od onog u zvaničnim dokumentima, ne šalju nepotpunu ili nepopunjenu dokumentaciju, te budu u stalnoj komunikaciji sa izbornom komisijom putem telefona i e-maila kako bi osigurali uspješnost procesa registracije.

Koalicija “Prvi mart” se stavlja na raspolaganje za povezivanje glasača, brzu i efikasnu registraciju putem PRP-1 obrazaca za one kojima PRP-2 nije stigao, budući da je ponovna potpuna registracija moguća u takvim slučajevima. Prema posljednjim podacima sa terena u period registracije je stiglo između 10 i 15 hiljada novih prijava lica koja ranije nisu glasala, što je prvi veći zabilježeni porast registracije u inostranstvu u periodu postdejtonske demokratije.

 

(prvimart.ba)