Kad su nacisti došli po komuniste

ja sam šutio

jer nisam bio komunist

Kada su zatvorili socijaldemokrate

ja sam šutio

jer nisam bio socijaldemokrat

Kada su došli po sindikaliste

ja sam šutio

jer nisam bio sindikalist

Kada su došli po mene

nije preostao niko da se pobuni

Martin Niemoller