Republika Srpska je probila sve limite

11

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar: Republika Srpska je probila sve limite

– O novom aranžmanu BiH s MMF-om, o životu entiteta na kredit i bankarskom sektoru u Republici Srpskoj govori ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda najavio je do polovine jula potpisivanje ugovora o novom kreditnom aranžmanu naše države s MMF-om. Hoće li BiH biti u stanju da ispuni postavljene uslove, jer će se isplata kredita vršiti u 12 kvartalnih tranši, prije kojih će slijediti pregledi realizacije zadataka?

– Novi aranžman koji je dogovoren s MMF-om, koji se zove i sredstva produženog dejstva, uobičajeni je aranžman koji se pravi sa zemljama koje su iskoristile prethodni stand by aranžman koji obezbeđuje sredstva u budžetima država. Ovaj novi aranžman je trogodišnji i realizovaće se u tih 12 kvartalnih perioda. Zadatak kreditnog portfelja je pomoć zemlji da se izvrše neophodne strukturne reforme kako bi bilansi bili dovedeni u situaciju da se troši ono što se može prikupiti fiskalnim aktivnostima jedne zemlje.

Već gotovo deset godina, otkako smo uveli prikupljanje PDV-a, u situaciji smo da su političari to doživeli kao bunar pun novca koji se može koristiti neprekidno i neograničeno, ne vodeći računa da je značajan deo tih sredstava prikupljen bez realne prodaje, naplate robe i usluga. Tako smo i došli u situaciju da su za tih 10 godina povećani svi budžetski troškovi sto posto. Ta budžetska filozofija neograničenih izvora sredstava i beskrajnog trošenja je dovela do situacije da se nedostajuća sredstva nadoknađuju pozajmljivanjem novca, kako u Federaciji BiH, tako i u RS-u, pri čemu je učešće ličnih dohodaka i troškova administracije na nivou 60 posto budžeta, što je nedopustivo mnogo. Tako smo stvorili sistem u kojem rad u javnim institucijama predstavlja nagradu, po pravilu partijsku i gde su plate dva puta veće nego u realnom sektoru. Praktično smo uništili realni sektor i učinili beskrajno lošu selekciju mladih ljudi za bilo kakav normalan razvojni ciklus zemlje.

 

(oslobodjenje.ba)