Piše: Saud Grabčanović

Bijeljinci na Golom otoku

Po mojim saznanjima u logoru za IB-ovce na Golom otoku je bilo internirano ukupno 79 naših Bijeljinaca, od toga 75 muškaraca i četiri žene. Od logoraša iz Bijeljine i tadašnjeg Bijeljinskog Sreza u logoru niko nije bio ubijen niti je umro. Međutim,od posljedica premlaćivanja, logorske torture i teškog života, ubrzo nakon puštanja iz logora preminulo je nekoliko logoraša. Što se tiče strukture bijeljinskih golootočkih logoraša, ona je bila šarolika kako po pitanju nacionalne strukture, tako i po pitanju zanimanja kojim su se osuđenici bavili prije hapšenja. Što se tiče nacionalne strukture logoraša iz Bijeljine, tu je bilo najviše Srba, zatim desetak Bošnjaka (koji u to vrijeme nisu bili priznati kao  nacija nego su se izjašnjavali kao Srbi, Hrvati… ili neopredijeljeni), ima tu i nekoliko Hrvata, dva Mađara, dva Nijemca, kao i jedan Jevrej. Što se tiče zanimanja kojima su se oni do hapšenja bavili, tu imamo semberskih prvoboraca, vojnih lica sa službom u Bijeljini, budućih inženjera, ekonomista i pravnika, koji su kasnije obavljali funkcije direktora bijeljinskih fabrika, kao i direktora banke, kako u Bijeljini tako i na republičkom, pa i na saveznom nivou. Tu imamo i poznatog bijeljinskog advokata, te nekoliko zanatlija iz bijeljinske čaršije, kao i seljaka iz sela iz okoline grada. Svi oni su prije hapšenja bili istaknuti članovi KPJ na funkcijama u gradu i gradskoj upravi, počevši od predsjednika opštine i sreza. Jedan dio uhapšenih i interniranih Bijeljinaca na Golom otoku bili su autentični stari stanovnici našega grada, okolnih sela i varošice Janje. Oni su bili naši djedovi, očevi, majke, braća i sestre, rođaci, prijatelji komšije i poznanici, dok su drugi dio uhapšenih predstavljali ljudi koji su se u Bijeljinu doselili poslije Drugog svjetskog rata. Ti novopečeni, naturalizovani Bijeljinci  bili su zaposleni u raznim državnim službama, školstvu, zdravstvu i narodnoj miliciji u gradu, a tu ima i vojnih lica koja su tada službovala u kasarni JNA u našem gradu.

 

Spisak logoraša iz Bijeljine i okoline koji su bili u logoru na Golom otoku

1. Abdulahagić Jusufa Rešad, rođen 01.06.1923.godine, uhapšen 19.08.1949.godine,  osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 18.03.1952. godine.

2. Aletović Husejna Alija, rođen 15.06.1916.godine, uhapšen 25.09.1949. godine,  osuđen na 72. mjeseca, pušten iz logora 25.09.1955.godine.

3. Alibegović Emina Husein, rođen 07.02.1927. godine, uhapšen 07.10.1950. godine,  osuđen na 24. mjeseca, pušten iz logora 03.01.1953. godine.

4. Anđić Luke Jovan, rođen 16.02.1923. godine, uhapšen 17.02.1951.godine, osuđen na 24. mjeseca, pušten iz logora 08.06.1953.godine.

5. Antonić Đoke Dušan, rođen 01.06.1923. godine, uhapšen 24.02.1951. godine,     osuđen na 24. mjeseca, pušten iz logora 23.04.1953.godine.

6. Bilbija Svetozara Đorđe, rođen 30.03.1909. godine, uhapšen 10.12.1949.godine,  osuđen na 24. mjeseca, pušten iz logora 28.12.1951.godine.

7. Bišanović Avde Šekib, rođen 09.02.1929. godine, uhapšen 24.11.1952.godine,  osuđen na 18. mjeseci, pušten iz logora 06.07.1954.godine.

8. Bjelić Cvjetina Joco, rođen 15.01.1929. godine, uhapšen 28.09.1949.godine, osuđen na 36 mjeseci, pušten iz logora 17.08.1951. godine.

9. Blagojević Vase Mihajlo, rođen 17.07.1902. godine, uhapšen 22.02.1950. godine,  osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora  02.06.1951. godine.

10. Blagojević Bogosava Vladimir, rođen 14.05.1926. godine, uhapšen 17.06.1949 godine, osuđen na 18 mjeseci-pomilovan, pušten iz logora  29.11.1949. godine.

11. Bojić Mladena Drago, rođen 10.06.1913. godine,  uhapšen 18.07.1950. godine, osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 03.08.1951. godine.

12. Bošnjaković Branka Dušan, rođen 15.05.1927. godine, uhapšen 28.10.1951. godine,  osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 03.01.1953. godine.

13. Božić Miloša Vojislav, rođen 30.03.1933. godine, uhapšen 07.07.1955. godine, osuđen na 9. mjeseci, pušten iz logora??.

14. Čikoš Josipa Andrija, rođen 1919. godine,  uhapšen 19.10.1949. godine, osuđen na  18 mjeseci, pušten iz logora 02.08.1951. godine.

15. Čorbić Salke Mujo, rođen 03.06.1920. godine,  uhapšen 16.09.1949. godine, osuđe na 12 mjeseci- kazna kasnije povećana, pušten iz logora 01.05.1951. godine.

16. Despotović Teodora Matija, rođen 28.06.1914. godine,  uhapšen 01.06.1951. godine,  osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 08.06.1954. godine.

17. Dobrivojević Jovana Zorica, rođena 15.09.1919. godine,  uhapšena 25.09. 1949. godine, osuđena na 18 mjeseci, puštena iz logora 03.08.1951. godine.

17. Doroški Jove Milan, rođen 25.07.1926. godine,  uhapšen 23.04. 1952. godine, osuđen  na 24 mjeseca, pušten iz logora 08.02.1954. godine.

18. Drča Danila Dušan, rođen 14.04.1918. godine,  uhapšen 21.04.1949. godine, osuđen  na 48 mjeseci, pušten iz logora 10.11.1953. godine.

19. Đukić Mihajla Žarko, rođen 06.08.1922. godine,  uhapšen 18.11.1950. godine,  osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 16.10.1952. godine.

20. Džafić Rize Nađa, rođena 15.12.1929. godine,  uhapšena 04.07.1949. godine,  osuđena na 12 mjeseci, puštena iz logora 08.08.1951. godine.

21. Fazlić Alije Ramo, rođen 22.12.1916. godine,  uhapšen 07.09.1949. godine, osuđen  na 12 mjeseci, pušten iz logora 28.12.1951. godine.

22. Gernač Aleksandra Janoš, rođen 1920. godine,  uhapšen 27.12.1949. godine,        osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 28.12.1951. godine.

23. Glišić Dušana Petar, rođen 30.04.1921. godine,  uhapšen 01.08.1949. godine,  osuđen na 12 mjeseci, pušten iz logora 01.05.1951. godine.

24. Gradaščević Hasana Ibrahim, rođen 13.03.1922. godine, uhapšen 07.04.1949. godine, osuđen  na  24 mjeseca, pušten iz logora 01.05.1951. godine.

25. Grujić Jove Panto, rođen 27.07.1925. godine,  uhapšen 16.06.1950. godine,        osuđen na  24 mjeseca , pušten iz logora 22.12.1951. godine.

26. Hamidović Hamida Mehmed, rođen 21.07.1930. godine, uhapšen 14.03.1951. godine, osuđen na  84 mjeseca, pušten iz logora 29.11.1956. godine.

27. Havić Mustafe Mujo, rođen 03.07.1928. godine,  uhapšen 07.06.1949. godine,  osuđen na 24. mjeseca , pušten iz logora  01.05.1951. godine.

28. Hujdurović Mustafe Idriz, rođen 27.07.1925. godine, uhapšen 21.11.1953. godine,   osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 29.11.1955. godine.

29. Huremović Sulejmana Jahija, rođen 06.12.1928. godine,  uhapšen 25.01.1952.  godine, osuđen na 18 mjeseca, pušten iz logora 25.01.1955. godine.

30. Ilić Jovana Risto, rođen 21.01.1913. godine,  uhapšen 08.06.1950. godine, osuđen  na 12. mjeseci, pušten iz logora ??

31. Ilić Krste Radovan–Radika, rođen 01.03.1912. godine, uhapšen 17.02.1950. godine, osuđen na 84 mjeseca, pušten iz logora 14.08.1955. godine.

32. Ilić Krste Lazar, rođen 26.06.1929. godine,  uhapšen 29.06.1951. godine, osuđen  na 18 mjeseci, pušten iz logora 03.01.1953. godine.

33. Jelačić Alekse Arsen, rođen 19.05.1905. godine,  uhapšen 02.11.1951.       godine, osuđen na 12 mjeseca, pušten iz logora 23.04.1953godine.

34. Jovanović Žike Vaso, rođen 24.06.1915.godine,  uhapšen 21.03.1949. godine, osuđen na  24 mjeseca , pušten iz logora 26.09.1950. godine.

35. Jovičić Cvijetina Đoko, rođen1927. godine,  uhapšen 04.10.1949. godine, osuđen  na 18 mjeseci, pušten iz logora 26.09.1950. godine.

36. Jovičić Živana Živojin, rođen 26.10.1908. godine,  uhapšen 17.02.1951. godine,  osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 23.04.1953. godine.

37. Jovičić Stanka Ljubo, rođen 15.03.1923. godine,  uhapšen 27.04.1950. godine,  osuđen na 72 mjeseca, pušten iz logora 03.12.1953. godine.

38. Končar Milana Nikola, rođen 22.05.1912. godine,  uhapšen 08.07.1949. godine,  osuđen na 12 mjeseci, pomilovan i pušten iz logora 01.10.1949. godine.

39. Krbanjević Gavre Slavko, rođen 28.04.1912. godine,  uhapšen 19.06.1950. godine,  osuđen na 84 mjeseca, pušten iz logora 01.12.1954. godine.

40. Kulić Vase Jovan, rođen 1922.godine,  uhapšen 04.05.1949. godine,       osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 27.08.1951. godine.

41. Lakić Ilije Milan, rođen 04.03.1915. godine,  uhapšen 29.04.1950. godine,       osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 12.08.1952. godine.

42, Lazarević Vidaka Stevo, rođen 18.02.1923. godine,  uhapšen 18.04.1951. godine,  osuđen na 72. mjeseca, pušten iz logora 01.12.1954.godine.

43. Lazić Sime Ljubo, rođen 22.04.1918. godine,  uhapšen 03.10.1951. godine,       osuđen na 96 mjeseci, pušten iz logora 03.10.1956. godine.

44.  Marković Nedjeljka Živan, rođen 15.07.1923. godine, uhapšen 11.06.1951. godine, osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 03.01.1953. godine.

45. Mešić Junuza Jusuf, rođen 15.03.1928. godine, uhapšen 20.02.1951. godine,      osuđen na 9 mjeseci-kazna kasnije uvećana, pušten iz logora 29.11.1955. godine.

46. Milinković Vojina Mihajlo, rođen 03.10.1896. godine, uhapšen 30.07.1952. godine, osuđen na 42 mjeseca, pušten iz logora 01.12.1954. godine.

47. Miljanović Đorđije Ljubiša, rođen 20.01.1909. godine, uhapšen 24.12.1950. godine,  osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 12.09.1952. godine.

48. Milošević Đoke Mirko, rođen 1895. godine, uhapšen 09.06.1949. godine,       osuđen na 18 mjeseci, pomilovan i pušten iz logora 02.1950. godine.

49. Mudrinić Milutina Vojin, rođen 1925. godine, uhapšen 09.05.1949. godine,           osuđen na 10 mjeseci, pušten iz logora 20.09.1950. godine.

50. Narandžić Spasoja Jovan, rođen 20.01.1928. godine, uhapšen 15.09.1949. godine,  osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 28.12.1951. godine.

51. Nazifbegović Refa Rifat, rođen 1911. godine,  uhapšen 07.10.1949. godine,       prvobitno bio osuđen na 24 mjeseca-kazna kasnije povećana, pušten iz logora      19.09.1953. godine.

52. Nikolić Bože Uroš, rođen 22.06.1911. godine, uhapšen 07.10.1949. godine, osuđen na 48 mjeseci,  pušten iz logora19.09.1953. godine.

53. Omić Idriza Idriz, rođen 01.10.1913. godine, uhapšen 10.04.1952. godine, osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora12.10.1954. godine.

54. Perić Rajka Ljubomir, rođen 1928. godine, uhapšen 06.07.1949. godine, osuđen na 24 mjeseca, pomilovan i pušten iz logora 02.05.1950. godine.

55. Perković Đorđe Milenko, rođen 18.08.1929. godine, uhapšen 25.08.1949. godine, pušten iz logora 29.11.1949. godine.

56. Petrović Pere Jovan, rođen 20.01.1913. godine, uhapšen 13.06.1949. godine,       osuđen na 12 mjeseci, pušten iz logora 02.05.1950. godine.

57. Pjanić Smajlov Abdulah, rođen  15.12.1895. godine, uhapšen 27.03.1951. godine, osuđen na 24 mjeseca, privremeno pušten iz logora zbog bolesti  03.10.1951. godine. Nakon puštanja iz logora Goli otok prebačen je u zatvorsku bolnicu u  Bakru,  a zatim u Sarajevu, gdje je umro u decembru 1951. godine.

58. Radosavljević Svetozara Zora, rođena  15.10.1910. godine, uhapšena 22.11.1951. godine, osuđena na 24 mjeseca, puštena iz logora 03.01.1953. godine.

59. Radović Đorđa Angela, rođena  15.10.1910. godine, uhapšena 23.05.1949.       godine, osuđena na 42 mjeseca, puštena iz logora 16.10.1952. godine.

60. Ramić Rame Meho, rođen 22.06.1923. godine,  uhapšen 07.02.1949. godine, osuđen na 6. mjeseci, pušten iz logora 29.11.1949. godine.

61. Sadiković Mustafe Dželil, rođen 25.05.1926. godine,  uhapšen 24.11.1949. godine,  osuđen na 36 mjeseci, pušten iz logora 17.08.1951. godine.

62. Salihović Hasana Salih, rođen 20.04.1916. godine,  uhapšen 13.02.1951. godine,  osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora  23.04.1953. godine.

63. Saračević Salke Alija, rođen 1893. godine, uhapšen 30.03.1951. godine,       osuđen na 12 mjeseci, pušten iz logora 12.08.1952. godine.

64. Savić Božidara Stanko, rođen 19.08.1925. godine,  uhapšen 27.02.1949.godine, osuđen na 18 mjeseci -pomilovan, pušten iz logora 29.11.1949. godine.

65. Sel Mihaila Janoš, rođen 24.12.1917. godine,  uhapšen 19.10.1949. godine,       osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 28.12.1951. godine.

66. Simić Milana Božo, rođen 04.06.1913. godine,  uhapšen 21.09.1951. godine,       osuđen na 72 mjeseca, pušten iz logora 29.11.1955. godine.

67. Sofronić Ante Rade, rođen 10.07.1923. godine,  uhapšen 02.10.1950. godine, osuđen  na 24 mjeseca, pušten iz logora 18.03.1952. godine.

68. Stefanović Jovana Drago-Šico, rođen 05.07.1924. godine, uhapšen 22.03.1949. godine, osuđen na 12 mjeseci, pomilovan i pušten iz logora 29.11.1949. godine.

69. Stojaković Radivoja Milenko, rođen 29.09.1912. godine, uhapšen 13.11.1948. godine, osuđen na 14 mjeseci, pušten iz logora 28.12.1951. godine.

70. Šarić Jure Marko, rođen 21.10.1920. godine, uhapšen 02.12.1950. godine, osuđen na 1. mjeseci, pušten iz logora 12.01.1952. godine.

71. Škorić Nikole Miloš, rođen 21.09.1895. godine, uhapšen 09.07.1949. godine, osuđen na 48 mjeseci, pušten iz logora 14.02.1954. godine

72. Šnajder Filipa Andam, rođen 24.12.1914. godine,  uhapšen 12.06.1952. godine,  osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 06.07.1954. godine.

73. Tomanić Uroša Milorad, rođen 02.08.1910. godine, uhapšen 08.01.1951. godine, osuđen na 36 mjeseci, pušten iz logora 03.12.1953. godine.

74. Tomanić Uroša Branko, rođen 13.08.1912. godine, uhapšen 04.06.1949. godine, osuđen na 36 mjeseci -kazna povećana, pušten iz logora 03.12.1953. godine.

75. Tomić Mile Diko, rođen 1910. godine,  uhapšen  05.05.1949. godine, osuđen        na 36 mjeseci -kazna povećana, pušten iz logora 25.01.1955. godine

76. Trifković Tome Dušan, rođen 22.03.1900. godine,  uhapšen 10.07.1950. godine,  osuđen na 12 mjeseci, pušten iz logora 17.08.1951. godine.

77. Vičić Cvijetina Milorad, rođen 14.02.1924. godine,  uhapšen 09.03.1951. godine,  osuđen na 60 mjeseci, pušten iz logora 01.12.1954. godine.

78. Vinter Vilima Gabriel, rođen 13.08.1917. godine,  uhapšen 27.02.1951. godine,  osuđen na 24 mjeseca, pušten iz logora 23.04.1953. godine.

79. Violoni Mojsije Dinko, rođen 1915. godine, uhapšen 13.07.1949. godine,       osuđen na 18 mjeseci, pušten iz logora 25.09.1950.g odine.

 

  (Arhiv UDB-e: Spisak 16101 golootočana,  Pristupljeno 28. srpnja 2018)