Slobodan Popović: Odgovorite ljudima

110

Odgovore na ova pitanja imaju obavezu dati oni koji vrše vlast u ime svih nas, koje smo izabrali da vladaju za naše dobro i u našu korist i za to ih između ostalog debelo plaćamo.

Prvi krug PAKLA se polako privodi kraju.Najgore je, kad je u pitanju direktni atak na ljudske živote, na sreću prošlo.To je jedna od najboljih  vijesti u poplavi loših sa kojima smo se suočili u vrijeme jedne od najvećih KATAKLIZMI koja nas je stigla, nakon raspada EX-YU, rata, smrti, raseljavanja, rušenja, poslijeratne pljačke u režiji VLASTODRŽACA svih boja i ideologija koji su gotovo dvadeset godina defilovali  našim životima i sudbinama.Samo nam je još nedostajalo ovo što nas je stiglo da kompletira „UGOĐAJ“ sa okusom nesreće i smrti.

Kao da smo se na BOGA bacali kamenjem pa nam sa NEBA to isto kamenje vraća, samo u drugom agregatnom stanju.Ono što je pred nama biće mnogo teže, mukotrpnije, zahtjevat će vrijeme, novac, znanje, sposobnost, odricanja, odgovornost i prije svega, moral i poštenje, ali i odgovor na slijedeće pitanje.Ako je svakom normalnom jasno a jeste, da se nesreća nije mogla izbjeći, pitanje je šta se moralo i trebalo uraditi da razmjere KATAKLIZME ne budu ovako bolne, duboke, široke i što je najteže natopljene ljudskim životima, koji se jedini ne mogu nadoknaditi.

Odgovore na ova pitanja imaju obavezu dati oni koji vrše vlast u ime svih nas, koje smo izabrali da vladaju za naše dobro i u našu korist i za to ih između ostalog debelo plaćamo.

Bez žurnog odgovora na ova pitanja nemaju pravo od bilo kojeg građanina BiH, RS, FBiH a pogotovo postradalih, tražiti bilo kakvo strpljenje, razumijevanje, žrtvovanje jer sve su im ovo građani pokazali a vlast je sve potrošila na način koji očito nije bio ni na korist, ni za dobro tih istih građana.Pitanja za početak nema mnogo, ali odgovori na njih će otvoriti čitav niz drugih pitanja na koja odgovore moraju dobiti građani ove zemlje.Oni na njih naprosto imaju  pravo kao ljudi ali i  poreski obveznici koji svoje obaveze uredno izvršavaju i zato imaju pravo da pitaju i da dobiju odgovor kako se upravlja sa njihovim parama.

1.Gdje su sredstva izdvojena za CZ?
2.Gdje su sredstva od izdvajanja za vodoprivredu koja se namjenski moraju potrošiti za sprečavanje poplava?
3.Šta se dešava u Robnim rezervama i sa čim su raspolagale RR u momentu izbijanja katastrofe?

4.Kad su napisani i ažurirani planovi za sprečavanje i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda uključujući i poplave?

5.Zašto se čekalo da protekne nekoliko dana da bi se proglasilo vanredno stanje kad je svakom ko se imalo razumije u elementarne nepogode bilo jasno da se radi o kataklizmi dosad neviđenih razmjera?

6.Zašto se Vijeće ministra BiH nije sastalo čim  je kataklizma počela i proglasilo VANREDNO STANJE U ČITAVOJ BiH, nego Predsjedavajući Vijeća ministara čeka takav zahtjev/od koga/?

7.Zašto danas građani BiH i njegovih entiteta javno, jasno, glasno i masovno izjavljuju da neće uplatiti ni jednu suvu marku  na žiro račun bilo kojeg nivoa vlasti za pomoć postaradalim od poplava? Istovremeno isto tako javno, jasno, glasno i masovno kažu da će uplatiti na račune Crvenog krsta, križa, polumjeseca, UNHCR-a ili neke druge humanitarne organizacije ili će sami proslijediti pomoć na poznatu adresu i poznatim postradalim.Odgovor na ovo poslednje pitanje, vjerujem da zna i VLAST, samo se prvi put javno suočava sa tom činjenicom.

Ima toga još ali ovo je minimum, minimuma, da bi se uopšte moglo govoriti da živimo u društvu, zajednici, entitetu, državi u kojima postoji VLAST i NAROD koji tu istu VLAST PLAĆA.

 

(www.buka.com)