Koalicija „Prvi mart“ upućuje glasače koji su se prijavili za glasanje u inostranstvu da Centralna izborna komisija od današnjeg dana šalje glasački materijal za sve uspješno registrovane u našoj dijaspori. Molimo da posebnu pažnju obratite na to da se glasati može iskjučivo za jednog kandidta za poziciju člana Predsjedništva BiH te jednog za poziciju predsjednika entiteta RS, kao i jedne liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i jedne liste za Narodnu skupštinu entiteta RS.

Pri slanju ispunjenih glasačkih listića potrebno je voditi računa o privatnosti svake pošiljke i čuvanja tajnosti glasa,pa se glasački listići stavljaju u jednu kovertu koja se stavlja u drugu kovertu koja se šalje poštom. Važno je znati da svaki član porodice mora odvojeno slati ispunjene glasačke listiće, budući da bi zajedničko slanje značilo za sve poslane da su nevažeći.

Po slanju ispunjenog glasačkog listića kontaktirajte Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine te informišite o slanju istog. Mjeseci posla na terenu širom bh. dijaspore donijeli su zaustavljanje opadanja broja registrovanih u svijetu. U odnosu na 12 hiljada koji su glasali na prošlim Općim izborima za prostor entiteta RS, smatramo da, ukoliko registrovani provedu proces uspješno, možemo ovaj broj udvostručiti. Imamo priliku da na ovim izborima podržimo zajedničku opciju – listu “Domovina”, te će “Prvi mart” i zvanično izaći sa podrškom ovoj koaliciji sa pokretanjem kampanje.

Pred našim ljudima u inostranstvu je velika odgovornost. Glasanjem ili neglasanjem, odgovornim ili neodgovornim odnosom prema procesu, vi zapravo utvrđujete svoj stav prema Bosni i Hercegovini. Za one kojih nema, za generacije koje će tek doći. Moj glas, moja zemlja.

 

(prvimart.ba)