Piše: Gradimir Gojer

Nerijetko simplificirana politička pragma u tumačenju ZAVNOBIH-a uništava krajnje rafinirani politički smisao ovog, po sadašnjost i budućnost BiH, prevažnog povijesnog događaja.

Međutim, pažljivim čitanjem diskusija i odluka koje su donijeli politički neimari državnosti Bosne i Hercegovine, na zasjedanjima najvišeg političkog i zakonodavog tijela BiH za vrijeme Drugog svjetskog rata, dolazi se neminovno do spoznaja o zrelosti političkog promišljanja i pažljivo odmjerenog konstituiranja zaključne misaonosti, uistinu imponirajućeg karaktera. Prosto je nevjerojatno sa koliko je političke lucidije za ratno vrijeme tekao tok ovih zasjedanja koja su utemeljila najprije ravnopravnost BiH sa drugim političkim subjektima jugoslavenske zajednice, a potom državnost Bosne i Hercegovine.

Čitajući precizno vođene zapisnike zasjedanja suočavamo se sa analitičkim promatranjima vijećnika, iskazanim vokabularom koji ni kada se danas čita nema ni trunke arhaičnosti ili prevaziđenosti. Dapače, to su dokumenti koji odišu suvremenijim logiciranjem, pa i ovovremenijim jezičkim konstruktima nego što su mnoga današnja politička dokumenta nerijetko ispisana nacionalističkim mastilom.

Iz ovih zapisnika vidljive su tri konstante ZAVNOBIH-ovskog angažmana:

  • apsolutna ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine;
  • žudnja da se duh zbratimljenosti i zajedništva, kovan kroz krvave borbe narodnooslobodilačkog rata pretoči u rituale zajedničkog življenja;
  • da se osvijesti i do kraja artikulira državna zajednica u kojoj će Muslimani, Srbi i Hrvati kao brojčano dominantni bh. narodi, ali i manjinske zajednice, živjeti civilizirano i europski relevantno i to u današnjem smislu.

Dirljivo je pročitati diskusije delegata Zasjedanja upravo iz manjinskih zajednica, koji su živjeli i danas žive u Bosni i Hercegovini!

Posebna senzibiliziranost ZAVNOBIH-a iskazana je prisustnim aktivnim učešćem i doprinosom književnika Skendera Kulenovića, Branka Ćopića, Avde Hume, Rodoljuba Čolakovića, ali i gostiju poput Josipa Vidmara iz Slovenije, a razmatranja o potrebi snažne kulturne, prosvjetne i umjetničke izobrazbe i nadgradnje naroda, za današnje naše prilike je nedostižna i nezamisliva!!!

Zasjedanje je i prema zdravstvenim prilikama u kojima su živjeli Bosanci i Hercegovci bilo iznenađujuće analitično i imperativno u smislu gradnje sistema zdravstvenog obrazovanja i zaštite.

Ne treba ni pominjati da je antifašistička matrica dominantno opredjeljivala jednodušje, a da su istupi pojedinih svećenika, osvjedočenih antifašista i boraca NOR-a, poput popa Vlade Zečevića, popa Krstana Bijeljca, kao i hafiza Halila Sarajlića, dali poseban ton ravnopravnog govora svih sudionika, bez obzira na vjerska i druga svjetonazorska stajališta.

Učešće negdanjih HSS-ovaca sa jasnim i nedvosmislenim otklonom od mačekovštine i više nego ozbiljno distanciranje od katoličkog klera koji je pokušavao ostrastiti hrvatski puk protiv boljševizma i ljevičarskih ideologijskih obrazaca, sve to ukazuje na zrelo i za današnje prilike nevjerojatno suvremeno artikuliranje temeljnih postavki i izvojštenih zaključaka i završnih dokumenata.

Imponirajuća je doza svijesti kod svih diskutanata o potrebi osvještenog zajedničkog života kao kontinuiteta takvog življenja kroz stoljeća na bh. tlu.

Nije za zanemariti ni zbroj činjenica o podjednakoj zastupljenosti delegata zasjedanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

ZAVNOBIH je pokazao putove za državnu zajednicu bh. naroda i građana.

U današnjem dobu stalnih pokušaja razgradnje bh. društva i države trebalo bi se češće vraćati slovu, ali još i više duhu ZAVNOBIH-a.

Jer samo onaj tko pažljivo pročita zaspisnike sa ovih zasjedanja može se uvjeriti u dalekosežnu suvremenost atmosfere i iznjedrenih dokumenata ZAVNOBIH-a, gdje je svaki pojedinačni istup potvrđivao tezu preraslu u ISTINU da BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska nego da je BiH i srpska i hrvatska i muslimanska u istoj meri!!!

Nismo, nažalost dostatno izučili suvremene poruke ZAVNOBIH-a, a davno je pjesnik poručio da tko ne zna da sluša pjesmu slušati će oluju!

Vratimo li se i slovu i duhu ZAVNOBIH-a oluje će nestajati, a pjesma će trijumfirati Bosnom i Hercegovinom!!!

 

(tacno.net)