Svi na izbore

25

Piše: Jusuf Trbić

                                        

 Pred nama su lokalni izbori, još jedan velilki i odlučujući ispit za sve naše građane, za sve koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom. Reisu-l-ulema Husein ef.  Kavazović nedavno je rekao : “ Postoje dva načina da se borimo za svoju domovinu. Jedan je da je krvlju branimo i zalijevamo, a drugi je da svake četiri godine svojim glasanjem potvrdimo njenu suverenost… Birajte. Ili ćete svakih 20, 30, 50 godina slati svoju djecu na liniju odbrane države ili ćemo svake četiri godine svojim glasovima potvrđivati njen suverenitet i kazati drugima : “ Ovo je naše ovdje.”

U vrijeme kad je sudbina države ponovo na vagi, kad joj, kao što svakodnevno vidimo, mnogi rade o glavi, glasanje na izborima je uslov našeg opstanka. Na žalost, mnogi to ne vide ili neće da vide. Posebno se to odnosi na bijeljinske Bošnjake, koji, iz neshvatljivih razloga,  neće da glasaju, pa ih se na izborima pojavi manje od jedne trećine, a broj glasača iz inostranstva je minimalan.  U Janji je situacija nešto bolja, ali ne i  zadovoljavajuća. Teško je odgonetnuti zbog čega onaj ko živi u Bijeljini i Janji i vidi u kakvom smo blatu do grla, ne glasa, kad je za to dovoljno petnaestak minuta i skoro nikakav trud. I zbog čega naši ljudi koji žive van Bijeljine i Janje ne mogu odvojiti nekoliko minuta da popune obrasce i pošalju ih. Treba li ikoga ubjeđivati da je glasanje za nas jedina mogućnost da nešto učinimo za sebe, za svoju zemlju i zavičaj, za narod, za buduća pokoljenja? Nekad je u bijeljinskoj Skupštini bilo dvanaest, pa šest, pa dva odbornika Biošnjaka, a već dugo samo jedan, a moglo bi da ih bude najmanje tri. Sa tri odbornika Bošnjaci bi u Semberiji imali političku snagu koju niko ne bi mogao zanemariti. A ako ostanemo i bez tog jednog, naša sudbina u ovom dijelu Bosne je zapečaćena.

              Ovogodišnji izbori zakazani su za 2. oktobar. Biraće se odbornici i načelnik opštine, to jest Grada. Zbog aktuelnih sukoba između dva bloka srpskih stranaka očekuje se žestoka borba na izborima i velika izlaznost srpskog glasačkog tijela. Bošnjaci koji ne glasaju, treba da znaju da će, u tom slučaju, njihov glas otići najjačim srpskim strankama, jer će one tada imati veći broj odbornika.

 

Kako se prijaviti za glasanje?

 

Da biste dobili glasački materijal, treba najprije da se prijavite . Oni koji žive u zavičaju prijavljeni su samim posjedovanjem ličnih dokumenata, a oni koji žive u inostranstvu moraju se prijaviti za svake izbore.

Dakle, oni  koji žive u Bijeljini i Janji i imaju našu ličnu kartu, već su prijavljeni za glasanje, i dovoljno je da odu na glasačko mjesto i obave svoju dužnost. To se odnosi i na sve koji trenutno žive u inostranstvu, a imaju ovdašnja lična dokumenta,  ako budu u zavičaju na dan glasanja ( prijavili su se za glasanje putem pošte, a nisu glasali) – i oni mogu pristupiti glasanju u Bijeljini.

Ostali, koji žive privremeno u inostranstvu, treba da popune obrazac za prijavu glasanja – Prijavni obrazac PRP-1, koji se može skinuti sa stranice Centralne izborne komisije (CIK) BiH (izbori.ba), i taj obrazac treba da popuni svako ko ima državljanstvo BiH i ko je punoljetan.

link obrazca: Formular za registraciju

Obrazac ne mora svako sam popuniti, to može učiniti za njega bilo ko, čitko i jasno, štampanim slovima, a glasač mora da ga potpiše, i to ISTO ONAKO KAKO SE POTPISAO NA LIČNOM DOKUMENTU ČIJU FOTOKOPIJU ŠALJU ( lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Dakle, kad popunite obrazac, pogledajte kako ste se potpisali na dokumentu čiju kopiju šaljete, pa se potpišite IDENTIČNO:

Jedini dokument koji vam je potreban uz ovaj obrazac jeste fotokopija  (skenirana) lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ( bez ovjere). Na obrascu treba da popunite sve rubrike, osim tačke 9, jer se to odnosi na one iz Brčko Distrikta. Na početku treba da popunite rubriku : Status u kojem boravite izvan BiH. Ogromna većina su oni pod tačkom 1 – Privremeni boravak izvan BiH. Tu spadaju svi koji ne žive u BiH, a imaju njeno državljanstvo i posjeduju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na kraju reda to treba označiti znakom X.  Pod broj 2 – Status izbjeglog lica iz BiH – spadaju samo oni koji nemaju važeće dokumente BiH.

U rubriku Podaci o prebivalištu u BiH treba upisati : opština prebivališta – Bijeljina, naseljeno mjesto – Bijeljina ili Janja, pa onda ulica i broj na koji je građanin prijavljen. Oni koji nemaju lična dokumenta BiH (nisu ih još izvadili ili imaju stara dokumenta ) i upisani su kao izbjegla lica iz BiH ( rubrika A-2), upisuju adresu na kojoj su bili prijavljeni po popisu 1991. godine.

U rubriku pod oznakom D treba da napišete adresu na koju će vam dostaviti glasački materijal, tamo gdje boravite danas.

I na kraju : svi koji žive u inostranstvu, a imaju naša lična dokumenta, dostavljaju kopiju jednog od tih dokumenata. Oni koji lična dokumenta nemaju  (izbjegla lica) moraju dostaviti i dokaze o državljanstvu i prebivalištu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam 24 sata dnevno dva telefona Info-centra pri Centralnoj izbornoj komisiji : 033 251-331 i 033 251-331.

Na našoj stranici možete pogledati kako izgleda pravilno popunjen obrazac.

NAPOMENA :

Krajnji rok da se prijavite za glasanje je 19. juli 2016. godine.

Popunjeni obrazac

glasanje