U FBiH više zaposlenih

76

Evo u čemu je Federacija BiH uspješnija od okruženja!

Prema javno dostupnim podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj zaposlenih u Federaciji BiH tokom proteklim osam godina povećan je za više od 52.000 radnika. Zaposlenih u Federaciji BiH 2006. godine bilo je 392.865, a 2014. godine broj zaposlenih …

… porastao je na 444.506 . Federacija BiH prednjači u rastu zaposlenih u cijeloj regiji: primjerice, u Republici Srpskoj, 2006. godine bilo je 248.000 zaposlenih, a 2014 godine 238.000, što je rvno 10.000 manje.

U Srbiji je 2006. godine bilo zaposleno 2.025.627. Danas, ta je brojka osjetno manja: 1..755.372 radnika, što je smanjenje od preko 270-000 radnika!

I u Hrvatskoj je smanjen broj zapsolenih osoba u proteklih osam godina. U Hrvatsoj je  2006. godine bilo zaposleno 1.477.876, a danas  je  broj zaposlenih 1.361.510, što znači da je broj zapolsenih smanjen za više od 116.000 osoba.

(Vijesti.ba)