Osobe koje negiraju genocid na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine od sada će biti kažnjene zatvorskom kaznom od tri mjeseca do tri godine, zahvaljujući novim dopunama Krivičnog zakona FBiH

U petak je usvojena izmjena o Krivičnom zakonu FBiH koji predviđa kažnjavanje za negiranje genocida na teritoriji FBiH, a ovu izmjenu predložio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasmin Duvnjak.

Nakon tri godine parlamentarne procedure, Predstavnički dom prije desetak dana usvojio je izmjenu Krivičnog zakona FBIH, koju je danas u formi prijedloga potvrdio i Dom naroda FBiH.

U izjavi za AA, Duvnjak je kazao da je na ovaj način Krivični zakon dopunjen u članu 163, gdje se nalaze djela protiv vjerske, rasne i narodnosne mržnje, razdora i netrpeljivosti.

“Taj član je dodatno ojačan, konkretiziran i obogaćen stavom u kojem stoji da, ko javno negira genocid, zločine protiv čovječnosti i počinjene ratne zločine, koji su potvrđeni pravosnažnim presudama Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili domaćih sudova, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine”, izjavio je Duvnjak.

Usvajanjem dopuna Krivičnog zakona FBiH, BiH, koja ima četiri krivična zakonodavstva (državna, dva entitetska i Brčko Distrikt), dobila je prvi put u jednom od zakonodavstava (na entitetskom nivou) dopunu kojom se predviđa zatvorska kazna za negiranje genocida.

“Prvi put imamo propis, koji će, istina, na jednom dijelu teritorije BiH biti na snazi, kojim će se svako nacionalističko i šovinističko djelovanje koje ima za cilj da raspiruje vjersku ili rasnu mržnju, razdor ili netrpeljivost, svako djelovanje koje vrijeđa žrtve genocida, ali i svih ratnih zločina. Ovaj zakon mnogi pogrešno tumače, dovodeći ga u kontekst samo Srebrenice. Ovo je zakon kojim se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici, ali zabranjuje ujedno i negiranje svih drugih ratnih zločina koji su potvrđeni presudama stranih i domaćih sudova”, rekao je Duvnjak.

On je istakao da je bilo potrebno dosta hrabrosti da se napravi iskorak u pravcu sretnije budućnosti za sve građane i građenje normalnijeg društva.

Počinilac ovog krivičnog djela može biti bilo koja osoba državljanin BiH, bez obzira u kojem entitetu živi, kao i svaki strani državljanin koji počini krivično djelo na teritoriji FBiH.

 

(e-novine.com)