12.7 C
Bijeljina
Srijeda 28 Septembra 2022

SKOČIĆKI BEGOVI BEGZADIĆI (V dio)

Piše: Saud Grabčanović Uspon i zemljišni posjedi skočičkih i bijeljinskih Begzadića Skočićki ogranak Begzadića doživljava uspon na prijelazu iz 18. u 19. vijek, kada se kao istaknuti predstavnik familije pojavljuje Smail-beg Begzadić-mlađi. Dvadesetih godina 19. vijeka Skočić je u središtu sukoba...

MOLITVA PROGNANIH

Sve nam uzmi Milostivi Uzmi nam najprije oči Da se ne osvrćemo i ne gledamo Ono što ostaje Uzmi nam ruke Da ne mašemo planinama pticama i zvijezdama Koje putuju Uzmi nam glas To je jedini Zavičaj koji nam je preostao Uzmi onda i noge Jer ne znaju...

SKOČIĆKI BEGOVI BEGZADIĆI (IV dio)

Piše: Saud Grabčanović Kule i zadužbine Begzadića u Skočiću Nema podataka o vremenu gradnje kule u Skočiću. Prema porodičnom predanju, skočićku kulu je sagradio Smail-beg Begzadić stariji, vjerovatno u 18. vijeku. Postoji predanje po kome su skočićki Begzadići prvobitno imali odžak...

GRAD NI NA NEBU NI NA ZEMLJI

Tvoj grad nije više ni na nebu ni na zemlji On stanuje u Nigdje i širi se u Ništa On gost je samom sebi i odavno već Ne zna da je izašao iz sopstvenog imena   Tvoj grad je ostrvo potonulo U njegove prozore Kucaju...

SKOČIĆKI BEGOVI BEGZADIĆI (III dio)

Piše: Saud Grabčanović Predanja o Begzadićima kao stanovnicima Bijeljine prije Beogradskog mira Još jedno predanje zabilježeno u krugu ogranaka bijeljinskih, skočićkih i zvorničkih Begzadića navodi da su Begzadići prethodno imali velike posjede u Srijemu, sa sjedištem u Laćarku kod Sremske Mitrovice....

Bijeljinske priče (XII dio)

Piše: Jusuf Trbić Davno sam napisao ovaj tekst o mom komšiji, starom majstoru Hazimu Ganiću. Kad sam ga nedavno ponovo pročitao, učinilo mi se kao da iz njega progovara stara bijeljinska čaršija, onakva kakva je nekada bila. Zato ga ponovo...