Povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

i ove godine  raspisujemo

 L I T E R A R N I     K O N K U R S

za najbolje litetarne radove učemnika osnovnih škola na temu :

MOJA DOMOVINA, BOSNA I HERCEGOVINA

 

Pozivamo učenike osnovnih škola da svoje radove na ovu temu pošalju na adresu

BZK „Preporod“ Bijeljina, Ulica Gavrila Principa 10 (lokal), Bijeljina ili na e mail: preporodbn@gmail.com

 

Radove možete predati i u Biblioteci „Preporoda“ u Janji, u zgradi Doma kulture, do 23. februara 2022. godine.

Tri najbolja rada biće nagrađena i objavljena na stranici „Preporoda“.