NOVO SELO KOD BIJELJINE NACIONALNI SPOMENIK BOSNE I HERCEGOVINE

Novo Selo pored Bijeljine od 6. novembra 2014. godine nacionalni je spomenik BiH, uvršten i na Listu ugroženih spomenika. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odluku je donijela nakon uvida na terenu, a povodom apelacije koju je svojevremeno Komisiji uputio Medžlis islamske zajednice Bijeljina. Uz Sultan Sulejmanovu Atik džamiju, ovo je drugi nacionalni spomenik BiH u Bijeljini.

Novo Selo, slica

Prenosimo u cjelini Saopštenje za javnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Prethodno pogledajte sadržaj na linkovima dolje i, naravno, čestitamo našim sugrađanima njemačkog porijekla.

www.kons.gov.ba

www.dw.de

161 Glavna ulica, Franz Josefsfeld, Novo Selo, Bijeljina

Sarajevo, 06.11.2014. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom završetka 63. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Na 63. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj od 4. do 6. novembra 2014. godine, predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović, te članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry donijeli su odluke o proglašenju sljedećih 8 dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine:
1. Pokretno dobro – Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“), Općina Stari Grad, Sarajevo, FBiH;
2. Kulturni pejzaž – Hrustovačka pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
3. Kulturni pejzaž – Dabarska pećina, Općina Sanski Most, FBiH;
4. Historijski spomenik – Samostan sestara Kćeri Božje ljubavi Josipovac u Tuzli, FBiH;
5. Historijski spomenik – Zgrada željezničke sekcije u Prijedoru, RS;
6. Historijska građevina – Zgrada kina Apolo u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH;
7. Historijska građevina – Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu, Općina Centar Sarajevo, FBiH; i
8. Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld) u Bijeljini, RS.

U proteklih dvanaest godina, Komisija je donijela 926 odluka, od toga 779 pozitivnih i 147 negativnih odluka.

Komisija je donijela zaključak da se na Listu ugroženih spomenika uvrsti Graditeljska cjelina Novo Selo (Franz Josefsfeld) u Bijeljini. Sada se na toj listi nalazi 78 dobara.

Komisija je na 63. sjednici usvojila Izmjene i dopune odluka za Stari grad Dubrovnik kod Ilijaša i Nekropolu sa stećcima u Kopošićima, Ilijaš:

Izmjene i dopune Odluke za Stari grad Dubrovnik:
• Na lokalitetu Starog grada Dubrovnika, na osnovi terenskih i katastarskih podataka, utvrđena je I i II zona zaštite, koja obuhvata Stari grad i njegovu Varoš, odnosno Podgrađe.
• Na navedenom prostoru dopušteni su samo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, te je dopušteno korištenje prostora u edukativne i kulturne svrhe.
• Polje za eksploataciju kamena ulazi dijelom u zonu zaštite. U vezi s tim, u tom dijelu, Odlukom o proglašenju Starog grada Dubrovnika kod Ilijaša nacionalnim spomenikom, nije dozvoljena dalja eksploatacija kamena.
• Zbog posljedica dosadašnje eksploatacije kamena, propisana je rekultivacija, odnosno postupak dovođenja eksploatacijom oštećenog terena u stanje kakvo je bilo prije oštećenja.

Izmjene i dopune Odluke Nekropola sa stećcima u Kopošićima odnose se na slijedeće:
• Nekropola je prvobitno obuhvatala 15 stećaka, međutim novim saznanjima i istraživanjem na terenu došlo se do zaključa da se na tom lokalitetu nalaze 34 stećka.
• Ukupno na sedam stećaka zastupljeni su ukrasi, dok se na stećku br. 1. nalazi natpis kojim se saznaje da je ispod stećka sahranjen (Veliki) knez bosanski Batić. Natpis spominje i ime Batićeve supruge, kneginje Vukave, koja je vjerovatno sahranjena ispod stećka br. 2.
• Stećak br. 15. je manjih dimenzija, i smatra se da je ispod njega sahranjeno dijete, a kako se nalazi uz knežev i kneginjin grob, za pretpostaviti je da se radi o njihovom djetetu.
• U skladu sa izmjenama i dopuna Odluke, definisana je nova zona zaštite navedena u Odluci.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je uz pismenu podršku Općine Stolac uradila aplikaciju za helenistički grad Daorson za „CyArk 500 Challenge“. „CyArk 500 Challenge“ je program koji je pokrenula neprofitna organizacija CyArk sa ciljem digitalnog očuvanja odabranih 500 lokaliteta kulturnog naslijeđa, koristeći nove tehnologije u pripremi besplatne 3D on-line biblioteke svjetskog kulturnog naslijeđa.
Cilj ovog projekta je da se za buduće generacije u digitalnoj formi, sačuvaju odabrani lokaliteti kulturnog naslijeđa prije nego što usljed faktora vremena, ljudskog nemara i prirodnih nepogoda budu nepovratno izgubljeni.
CyArk Advisory Council donio je odluku da Daorson bude jedan od prvih spomenika koji će se uključiti u projekat CyArk 500 Challenge.

 

(mizbijeljina.ba)