Prijateljstvo Osmana Pazvanoglua i Rige od Fere

Kako smo već rekli, Osmanovo prijateljstvo sa Rigom od Fere je nastalo u doba kad je on služio kod vlaškog kneza Mavrogona.  Rigas Velestinlis ili „Riga od Fere“ (Grčki: Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος ) je bio grčki buntovnik i revolucionar, pionir grčkog pokreta za nezavisnost. Po nacionalnosti je bio Cincar, a njegov je maternji jezik bio aromunski, jezik veoma sličan onom koji se govori u Rumuniji. Bio je obrazovan čovek za svoje vrijeme, u Grčkoj gdje je rođen radio je kao učitelj. Pošto se  bavio  revolcionarnim radom čiji je cilj bio oslobođenje Grčke, lokalne osmanske vlasti su ga pokušale likvidirati.

blank
Riga od Fere

Riga je pobjegao u Vlašku, gdje je radio kao učitelj na dvoru vlaškog kneza Mavrogena, inače osmanskog vazala. Sudbina je htjela da se Riga od Fere tu upozna i sprijatelji sa Osmanom Pazvanogluom. Kada je Osman jednom otkazao lojalnost vlaškom vladaru bio je uhapšen i za dlaku je izbjegao pogubljenje zahvaljujući Rigi od Fere, koji je imao veliki uticaj na kneza Mavrogena. Zbog ovoga mu je Osman Pazvanoglu bio veoma zahvalan i osjećao se  njegovim velikim dužnikom. Dokazane su veze između Vidin-paše i Rigasa Velestinlisa alias „Rige od Fere“, jednog od vođa grčkog preporoda. Borbeni marš “Turios”, koji je napisao Velestinlis, sadrži direktna obraćanja velikom Vidincu:

 „Pazvantoglu, zašto nas toliko dugo ostavljate ravnodušnim?
Požuri na Balkan, tamo trebaš kao orao da sviješ  gnijezdo pridružite i raju ako želite pobijediti, Paša! Pojavi se odmah na bojnom polju ustanite  na čelu vaših vojnika … „

Kada je Riga od Fere sa pet grčkih revolucionara bio zatočen u Beogradu, Osman-paše Pazvanoglu je, doznavši za to, pokrenuo svoju vojsku i krenuo na Beograd da ga osvoji i da oslobodi svog grčkog prijatelja kome je dugovao život. Čuvši za dolazak Osman-pašine vojske i njegovu namjeru da oslobodi zarobljenike, beogradski vezir Hadži-Mustafa paša je naredio da se Riga od Fere i njegovi drugovi odmah smaknu. Svi grčki revolucionari uključujući i Rigu od Fere su bili zadavljeni u kuli Nebojša na Kalemegdanskoj tvđavi, a njihova su tijela bačena u Dunav. Kada je Osman saznao za smrt svog prijatelja povukao je svoju vojsku nazad u Vidin ne osvojivši Beograd.

Povratak Osmana Pazvanoglua u Vidinski kraj

Nakon kraće službe kod vlaškog kneza Mavrogena, mladi Osman se  vratio u svoj rodni vidinski kraj i vratio je dio posjeda svoga oca. U narednih nekoliko godina informacije o Osmanu Pazvanoglu-u su dosta oskudne i uglavnom su povezane sa njegovim različitim transakcijama o kojima postoje dokumenti koji se čuvaju u Vidinskoj arhivi. Tako je 1792. godine Osman Pazvanoglu kupio dvije farme u okolini grada, kao i veliku baštu, a u gradu Vidinu kupio je jednu ciglanu.

blank
Pecat Osman-paše Pazvanoglua

(Nastaviće se)