Nasipi su sigurni i rijeka Sava više ne prodire u Semberiju.

U poplavljenom području kod Rače voda je 1,3 metra viša od nivoa Save, zbog čega će na prijedlog stručnjaka i uz odobrenje Republičkog kriznog štaba biti presječen dio nasipa kako bi voda iz poplavljenih sela otekla u Savu i Drinu, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.

Biće prekopano stotinjak metara nasipa kod Stare Rače. Mićić kaže da je nakon višednevne borbe za odbranu Crnjelova, sa 1.200 kuća i 4.000 stanovnika, improvizovani nasip od vreća na Dašnici izdržao.

safe_image

Kod sela Brodac, Balatun, Velino selo i dijelu Batkovića zaustavljen je dotok i izjednačen nivo voda u Savi i poplavljenom području, čime je smanjen i pritisak na nasip. Ovdje je organizovano dežurstvo kako bi se na vrijeme uočilo i spriječilo eventualno popuštanje utvrde od vreća sa pijeskom.

Mićić je izjavio da u gradu ima dovoljno hrane, voda je ispravna za piće, a konačna potvrda o tome očekuje se u toku dana. Prema njegovim riječima, evakuisanom stanovništvu i onim u poplavljenim područjima potrebni su hrana, voda i ćebad, a ljudstvo i oprema biće danas angažovani u dijelu i sela koja su bila na udaru drinskog poplavnog talasa, Amajlije, Popovi i Dvorovi. U naselju Јanja u toku je čišćenje i dezinfekcija terena, a u gradskom jezgru ispumpavanje vode iz podruma i sa dijelova ulica.

 

(www.cafe.ba)