Tag: april ’92

Tako je počelo

Sjetite se aprila

Istina je jedna

Laži pred sudom

April, mjesec umiranja