Tag: Logor Batković

Sud suzama ne vjeruje

Svjedoci

Krvavi dani

Priča logoraša

Grob u žici

Logor smrti