Piše: Jusuf Trbić

Koliko je civila pobijeno u Bijeljini početkom aprila 1992. godine? Teško je naći preciznu brojku, jer se tom temom ni jedna zvanična institucija nikad nije bavila. Svoj spisak ima Informaciono-dokumentacioni centar Sarajevo, ali oni se služe isključivo provjerenim podacima. Dakle, da li je ubijeni nađen, identifikovan, sahranjen. Oni ne govore o nestalima. Ja sam, samostalno, kao običan građanin, prikupljajući građu za dvije knjige “Majstora mraka”  (2005.  i 2006. godine) došao do većeg broja ubijenih, ali u to vrijeme u Bijeljini skoro da se nije smjelo govoriti o tome, a kamoli pitati neke nadležne službe (policija, sud, organi vlasti) za zločine. Ipak, zabilježio sam mnogo priča žrtava i srodnika ubijenih, pa sam došao do 108 žrtava. Tu nema ubijenih Roma, jer niko ne zna koliko ih je bilo i ko su oni, a nema ni svih Albanaca, jer su preživjeli odmah otišli iz Bijeljine. Prema nekim izvorima, ubineno je 250 ljudi, a Sud u Hagu je svojevremeno baratao cifrom od oko 400 ubijenih, ali za sve njih nema dokaza. U svakom slučaju, za grad u kojem nije bilo nikakvih sukoba, u kojem se niko ni kamenom nije bacio na brojne srpske vojnike, policajce, pripadnike kojekakvih paravojnih i drugih formacija, pa čak ni na obične ljude – broj od preko stotinu ubijenih za samo 3-4 dana, strašan je.

 

Prema podacima Informativno-dokumentacionog i analitičkog centra Sarajevo u Bijeljini su prvih dana aprila 1992. ubijeni :

 1. Alagić (Hašima) Nijaz (rođen 1949)
 2. Arifović (Osmo) Sabit (1935)
 3. Avdić Rasim – Ramo (1943)
 4. Beganović (Šerif) Ešef (1960)
 5. Belkić (Mevludin) Almir (1976)
 6. Belkić (Mevludin) Ibrahim ( 1975)
 7. Bilalić (Nasrudin) Faruk (1972)
 8. Bišanović (Omer) Bisera (1924)
 9. Bišanović (Hamdija) Mirsada (1961)
 10. Bišanović (Hamdija) Nermina (1953)
 11. Bukvić (Ahmet) Bego (1950)
 12. Ćatić (Mehmed) Mahmut (1955)
 13. Ćemi (Ymer) Nezir (1934)
 14. Čindrak (Osman) Jusuf (1978)
 15. Danović (Jusuf) Damir (1975)
 16. Dedić Sabit
 17. Delić (Redžep) Beriz (1966)
 18. Delić (Redžep) Berzad (1961)
 19. Delić ( Redžep) Sulejman (1958)
 20. Delić (Hasan) Redžep (1940)
 21. Denjagić (Bego) Mirsad-Rogo
 22. Denjagić (Bego) Nedim (1946)
 23. Đilović Adem (1913)
 24. Dizdarević (Rifet) Husein (1941)
 25. Fidahić (Amir) Asim (1960)
 26. Geljo (Omer) Husein (1933)
 27. Godušević Halid
 28. Guci (Redžep) Halil (1954)
 29. Gutić (Šaban) Hakija (1944)
 1. Hajdić Dženad
 2. Halilović (Nurija) Hrusto (1942)
 3. Halilović (Rešo) Nedžib (1940)
 4. Hatić Elvir
 5. Hatić Meho
 6. Hatić Raša
 7. Hatić (Emin) Zaim (1945)
 8. Hidanović (Rašan) Nedžad (1972)
 9. Imamagić (Ahmed) Raif (1927)
 10. Imširović (Ramo) Haso (1929)
 11. Izić (Mehmed) Majda (1929)
 12. Jašarević (Zuhdija) Dževad (1956)
 13. Jašarević (Hamdo) Mehmedalija (1951)
 14. Karasuljić (Suljo) Feriz (1959)
 15. Komšić (Mustafa) Adnan (1963)
 16. Komšić (Mustafa) Rijad (1973)
 17. Komšić (Avdo) Mustafa (1933)
 18. Korajčević (Huso) Amir (1973)
 19. Krajinović Sead
 20. Kupus (Salko) Hasib (1947)
 21. Lekušić Mehmedalija
 22. Limani (Demir) Hajrudin (1967)
 23. Mešković (Hasan) Amir (1956)
 24. Mujkić (Velaga) Alija (1925)
 25. Mulabdić (Fikret) Muhamed (1964)
 26. Muslijević Dževad-Truhlo
 27. Nargalić (Omer) Salko-Ćosa (1959)
 28. Numanović (Mustafa) Sakib (1937)
 29. Osmanović Dževad (1978)
 30. Šabanović (Redžep) Admir (1968)
 31. Šabanović Redžep (1943)
 32. Šabanović Ajša-Tifa
 33. Sahačić (Hilmo) Muhamed ( 1964)
 34. Salihagić (Hajrudin) Hajrudin-Hajrov (1944)
 35. Salkanović (Nezir) Hajrudin (1956)
 36. Salkić Juso – Kobac
 37. Salkić (Latif) Mujo (1960)
 38. Selimović Refik -Mačak
 39. Serdarević (Zahida) Mevludin (1958)
 40. Sinanović Maid
 41. Šindrić (Ahmet) Bedirhan- Bego(1943)
 42. Smajić Juso
 43. Smajić Sabiha
 44. Suljanović (Ibrahim) Halid (1926)

 

Prema mojim saznanjima ubijeni su i :

 

74. Ćurtić Husein-Apaka

75. Zečević Ferid

76. Ziberi Hajruš (1968)

77. Pajaziti Bejtula (1956)

78. Pajaziti Hamijeta (1953)

79. Pajaziti Abdirami ( 1954)

80. Ostojić Antonija ( 1926)

81. Lazarević Zvonko (1972)

82. Vrhovac Ivica (1945)

83. Elmazi Mersim (1969)

84. Benić Huso

85. Lukić Milo Kurjak

86. Ilić Mirjana

87. Novaković Radmila

88. Podrug Fadil

89. Arnautović (Nail) Amir

90. Zulčić Derviš

91. Osmanović Mirsad

92. Ljatifi Nedžbedin (1972)

93. Sejdi Feredin ( 1971)

94. Redžbecaj Perparim (1973)

95. Redžbecaj Vlaznim (1967)

96. Zendeli (Mecail) Mehas (1970)

97. Ćani (Zulfi) Nezaj (1965)

98. Smajić Šefik (1955)

99. Hatić Zaim

 1. Jahić Mirsad (1953)
 2. Komadarić Fatima (1943)
 3. Osmančević (Zaim) Almina
 4. Redžić (Mehmed) Irfan (1961)
 5. Ramadanović (Ramo) Dževad
 6. Salihović ( Mehmed) Muhiba (1941)
 7. Suljić Ibrahim
 8. Ramić Bego (1954)

Taj spisak nije konačan i dobro bi bilo da se jave oni koji imaju bilo kakva saznanja o ovome, da i to ostane zabilježeno.