Nova knjiga Jusufa Trbića «Istine i laži» nastavak je prve njegove knjige «Gluho doba» i sadrži dio tekstova iz te knjige, jer je bila zamišljena kao treće, dopunjeno izdanje. Ali, aktuelna situacija, činjenica da zločini u Bijeljini nisu procesuirani, da je zločinačka politika nagrađena i da se još ne vidi nikakva svijetla tačka u budućnosti Bosne i Bošnjaka, uzrokovala je nastanak niza novih tekstova, pa knjiga ima preko 520 stranica.

Od prve do posljednje strane, kao logičan rezultat istraživanja nedavne krvave prošlosti i mračne sadašnjosti, provlači se tema istina i laži, prekrajanja istorije, proizvodnje zaborava, falsifikovanja stvarnosti, laganja kao kontinuiteta jedne dugoročne politike, koja je za cilj oduvijek imala uništenje bošnjačkog naroda i otimanje njihovih teritorija, zbog stvaranja države samo za jedan narod. Od odlaska Turske sa ovih prostora, Bošnjaci su označeni kao nepoželjni ostaci petovjekovne turske vladavine, pa su sistematski proganjani, raseljavani, uništavani, a njihovo je istorijsko pamćenje pretvoreno u zabranjenu zonu, iz koje je protjerano sve pozitivno što je vezano za jednu veliku civilizaciju i jednu svjetsku religiju.

Na teritorijama sa kojih su otišli Turci, preko noći su ukonjeni ljudi, građevine, džamije, mezarja, i nije ostao kamen na kamenu, u Srbiji, kao što se dogodilo i u Mađarskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Rumuniji. Kompleks pokorenog i pokornog naroda proizveo je strastvenu želju za veličinom na račun slabijeg, pa se   velikosrpska osvajačka ideologija okrenula prema Bosni, tom posljednjem utočištu plemenitih Bošnjana. Od Vuka Karadžića i Ilije Garašanina, do Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića, traje neprekinuta, otvorena ili prikrivena želja za eliminacijom Bošnjaka i uništenjem Bosne, čemu su se često i rado priklanjali i zapadni bosanski susjedi.

Niz genocidnih akcija protiv Bošnjaka kulminirao je jasnim i detaljnim programom stvaranja Velike Srbije, pod nazivom «Homogena Srbija», čiji je autor bio ideolog Draže Mihajlovića Stevan Moljević, a egzekutori pripadnici «kraljeve vojske u otadžbini». Program je detaljno razrađivao način uništenja Bošnjaka i ciljeve tog krvavog poduhvata, a kulminirao je ubijanjem više od sto hiljada ljudi, žena i djece, strašnim progonima i patnjama, koje je zaustavila Titova antifašistička i antinacionalistička vojska. Da li je onda slučajno što su velikosrpski ideolozi mrtvog Tita proglasili najvećim neprijateljem srpstva i što su rehabilitovali najcrnje fašiste i zločince, sramoteći se tako pred cijelim svijetom?

Da li je slučajno što su doslovno prepisali i na terenu precizno primijenili četnički program, služeći se, bez ustručavanja, arsenalom zločina iz neiscrpne Hitlerove zaostavštine?

Da li je, najzad, slučajno što je čuveni Memorandum Srbijanske akademije nauka ponovio zahtjeve za tuđim teritorijama, pravdajući to pravom srpskog naroda za proširenjem životnog prostora ( Hitlerov «lebensraum»), uskraćujući, istovremeno, bilo kakva prava Bošnjacima, Hrvatima, Albancima i svima koji su ometali ostvarenje vjekovnih velikosrpskih pretenzija?

Da bi pred svijetom prikrili velike snove malog naroda, velikosrpski ideolozi su se, kao i ranije, obilato poslužili najubojitijim oružjem koje imaju – laganjem. I kao što je čitava bošnjačka prošlost bila decenijama prekrivena gustom maglom zaborava, tako je i velikosrpska ideologija, da bi proizvela rat, otvorila neiscrpno skladište laži, obmana, podmetanja, incsinuacija, i pri tome mobilisala političare, medije, naučnike i pisce, i posebno crkvu, sve kreatore javnog mnenja upregla u jedna ista kola, prepoznajući čak i Boga kao Srbina, zaluđujući ljude i pretvarajući čitav jedan narod u saučesnika velikog zločina, koji je proizveo neviđene patnje i nečuvena zvjerstva. I taj zločin, i sve te obmane i laži, sve to traje i danas, nesmanjenom žestinom.

Zločinci se uporno opravdavaju, novi Memorandum daje detaljna uputstva novim lažovima, novi Karadžić, u liku Milorada Dodika, nastavlja isti posao, i ista se krvava sudbina i dalje nadvija nad glavama Bošnjaka.

A oni šute, ili se svađaju međusbno, ili čekaju da neki čudotvorac iz bijelog svijeta riješi njihove probleme.

O svemu tome govori ova knjiga.