Odavno više godine ne odgonetaš

I stvari nedovršene

Što tvoj opsjedaju sluh

Uveče trajanje oblačiš kao staru pidžamu

I puštaš sopstvenu kožu

Da se u mrak produžava

Ujutro tijelo svojom sjenkom hraniš

I blijedom muzikom

Staru žeđ potkupljuješ

Korakom rušiš opštu simetriju zraka

Dok s umornih vidika otpada nekadašnje zlato

Kojim si svijet dijelio

Na tople i hladne snove

 

Od svega okreni glavu

Jer Ništa je jače od Svega

Vječnost je u sebe odložena

I nema ti više ljeta

I mira ti više nema

Tuku se godišnja doba

Ratuju strane svijeta

Nezasita noć na krhke udara dane

Gluha voda zubima sjećanje kida

I davne rane koje te vjerno služe

Prazna je lobanja decembra

I crv u njoj ledan

 

Prašina govora

Mrtvo lice riječi

 

Od svega okreni glavu

I cestom krvi pođi

Sebe ćeš stići onda

Kad u svoju kuću uđeš

I za sobom zaključaš vrata

 

Jusuf Trbić