Piše: Jusuf Trbić

Već godinama se u medijima s obje strane Drine povlači pitanje : kako je moguće da specijalna jedinica srbijanske Državne bezbjednosti, poznata kao arkanovci, ni toliko godina nakon rata nije završila pred sudom zbog brojnih i neskrivenih zločina koje je počinila? Ta jedinica, pod komandom predratnog poznatog kriminalca i likvidatora  DB-a Srbije Željka Raznjatovića Arkana bila je sastavljena od tada poznatih likova beogradskog podzemlja, ekstremnih navijača Crvene zvezde i notornih kriminalaca izvučenih iz zatvora, a njen ratni put obilježen je krvlju i u Hrvatskoj i u Bosni. Svi analitičari slažu se u jednom : Arkan i njegovi “saborci” obavljali su prljave poslove za Državnu bezbjednost, o čemu se i ovih dana ponovo govori na ponovljenom suđenju Jovici Stanišiću i Frenkiju Simatoviću. U tom svom “patriotskom” radu bili su povezani sa samim političkim, vojnim i policijskim vrhom Srbije, pa bi otkrivanje njihovih tajni bilo pogubno za mnoge tada ( a i sada) važne ljude, ali i za državu Srbiju.

Potvrđuje to i dokument koji je iz haške sudnice procurio u javnost, a koji govori da je Arkan bio direktno podređen Generalštabu JNA u Beogradu. To je naredba posljednjeg načelnika Generalštaba JNA general-pukovnika Blagoja Adžića, koju je on izdao uoči početka agresije na BiH. Inače, Blagoje Adžić nikada nije bio osuđen, a županijski sud u Osijeku izdao je još 1991. godine  potjernicu za njim zbog genocida, ratnog zločina protiv civila, ratnih zarobljenika i bolesnika tokom rata u Hrvatskoj, ali mu nikad nije suđeno. Umro je 2012. godine u 80-toj godini života, kao general u penziji. Tako je čovjek koji je bio među najodgovornijima za rat u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni izbjegao ruku pravde. Ali, dokumenti koje je potpisao u svojstvu načelnika Generalšaba JNA, a pogotovo ovaj koji se odnosi na Arkana, potvrđuju ne samo njegovu krivicu, već i nesumnjivo rukovodeću ulogu Srbije u agresiji na tri bivše jugoslovenske republike. Prepisaću tu naredbu onako kako je napisana :

Savezni sekretarijat za narodnu odbranu

 

Pukovnik Ž. Ražnjatović Arkan, lično

Na osnovu zakona o oružanim snagama SFRJ i Uputstvima službi u OS SFRJ

NAREĐUJEM

 

  1. Izvršiti prodor na liniji Bijeljina-Loznica-Višegrad pri čemu

raseliti muslimansko stanovništvo bez obzira na žrtve

  1. Bez obzira na žrtve zauzeti sve strateške objekte.

Ukoliko zatreba, aktivisati jedinice Jovića, Vučurevića, Luića Nikole

te hercegovački i drinski korpus, kao i užički.

  1. Pre početka akcije povezati se sa Milisavom Gagovićem i general-majorom Ratkom Mladićem i zatim dejstvovati zajednički.

Komandanti korpusa i garnizona na području ratnih operacija I čišćenja

terena su pod komandom pukovnika Ražnjatovića i dužni su ispunjavati isključivo njegova naređenja.

U slučajju potrebe, gen. Mladić brinuće se za podršku Tigrovima, Vukovima s Vučjaka i Belim orlovima kao i podršku avijacije. Pri tome javiti direktno generalu Ninkoviću, odnosno Stevanoviću i Bajiću.

Načelnik Generalšaba JNA

                                                                                                              General-pukovnik

        Blagoje Adžić

Obratite pažnju na ovaj dio naredbe :

“Bez obzira na žrtve zauzeti sve strateške objekte. Ukoliko zatreba aktivirati jedinice Jovića, Vućurevića, Nikole Luića, te Hercegovački i Drinski korpus, kao i Užički. Prije početaka akcije povezati se sa Milisavom Gagovićem i general majorom Ratkom Mladićem i zatim dejstvovati zajednički.”

General Adžić, dakako, nije mislio na srpske žrtve, jer njih u toj situaciji nije ni moglo biti. Ali, i ako se zalomi koja, nije važno. Drugim riječima : ubijajte redom, da biste u što kraćem roku ispunili zadatak. A u tome mogu pomoći i druge zločinačke formacije, tada nazivane paravojnim, koje su, kao što vidimo, praktično bile u sastavu JNA.  Pomoć će dobiti i od JNA, između ostalih i od Užičkog korpusa. A Užice je u Srbiji, koliko ja znam. Uz to, prema Adžićevom naređenju, JNA će pružiti svu podršku arkanovcima, Vukovima s Vučjaka, Belim orlovima, kao dijelovima iste vojske, pa će biti upotrijebljena  i avijacija, u slučaju potrebe. Sve će to koordinirati Ratko Mladić, koji je čitavu vojničku karijeru proveo u JNA, odnosno Vojsci Srbije, i tamo je i penzionisan. Kao i svi drugi oficiri vojske Karadžićevih Srba.

A Srbija nije bila u ratu, zar ne?

 

                                          ( Sutra : Arkan i noć užasa u Bijeljini)