Popis stanovništva je, svuda u svijetu, tehničko pitanje. U Bosni je to pitanje sudbine države. Zašto? Zato što BiH jedina u svijetu ima konstitutivne narode i entitete, niko drugi to nema niti želi da ima, i nije svejedno ima li Bošnjaka više ili manje od polovine. Jer, ako ih ima više, onda je budućnost države zagarantovana, ako ih je manje, agonija se nastavlja.

Nije zato ni čudo što su oni koji Bosni rade o glavi napravili popisnu zamku za Bošnjake, pa oni, kojima je toliko dugo zabranjivano njihovo istorijsko ime, danas ne znaju ko su. U opticaju su tri kategorije : nacionalnost, etničko porijeklo i religija, i sve tri su namjerno toliko naglašene, da samo Bošnjaci ne znaju šta je šta, svima ostalima je sve savršeno jasno. A stvari su, zapravo, vrlo jednostavne.

Danas u svijetu, svuda, osim na Balkanu (za sad), vlada pravilo : nacionalnost je državljanstvo. Svi Amerikanci su po nacionalnosti Amerikanci, i neće ih niko ni pitati jesu li ili nisu Amerikanci, jer ako nisu, neće ih ni popisivati. Pitanje bi bilo krajnje neumjesno. Ista je stvar sa Švajcarcima, Kanađanima i svima ostalima. Poznato je da Organizacija ujedinjenih nacija (OUN) ne okuplja Srbe, Bošnjake, Jevreje, već države. Ako putujete negdje avionom, na aerodromu traže da popunite formular, u kojem jedna rubrika glasi : nacionalnost. Tu morate upisati ime države čiji pasoš imate. Mnogi Srbi ili Hrvati neće da kažu da su Bosanci, ali kad popunjavaju ovaj formular, nema pogađanja. Za čitav svijet, svi državljani BiH jesu Bosanci ( i Hercegovci) i tačka. Bošnjaci nemaju nikakvu potrebu da se izjašnjavaju kao Bosanci, jer se to podrazumijeva. Bosanci su svi državljani BiH, priznali oni to ili ne. Kad ti drugi prihvate pravilo koje vlada svuda u svijetu, i počnu se javno deklarisati kao Bosanci, to isto će učini i Bošnjaci. Ni prije, ni kasnije.

Druga kategorija – etničko porijeklo ( mi kažemo : narod) je jasna. Svuda u svijetu je pojam naroda pretvoren u “politički narod”, koji čine svi državljani, pa postoji američki narod, ili nacija, njemački, švajcarski itd. Etničko porijeklo je privatna stvar ( u Francuskoj postoje Francuzi “originalnog” i Francuzi “stranog” porijekla, ali u praksi su svi ravnopravni građani). Po etničkom porijeklu u Bosni postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali ( Jevreji, Romi, Albanci itd), i sve njih mi još označavamo teminom “narod”. Svi Srbi u Bosni ( i u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji takođe) izjasniće se kao Srbi. Svi Hrvati kao Hrvati, u Hrvatskoj i u svim ovim novim državama, pa i svi Bošnjaci treba da se izjasne kao Bošnjaci, u Bosni, i u svim državama nastalim od bivše Jugoslavije.

Religija – to je jednostavna stvar, mada mnogi Bošnjaci još nisu načisto s tim. Musliman je religija, i kod nas i u svijetu, muslimana ima širom svijeta, od Egipta do Australije, i religiju ne treba brkati s etnicitetom ili nacionalnošću, jer Bošnjak ne mora biti samo musliman, kao što ni Srbin ne mora biti samo pravoslavac.

Dakle : u popisne listiće treba upisati samo dvije stvari. Religija : islam (musliman) ili ateista ili nešto treće), etničko porijeklo ( narod) : Bošnjak. I to je sve.

Problem čine oni Bošnjaci koji iz svijesti nisu izbrisali stare formule kojima su Bošnjaci označavani kao muslimani ili Muslimani, da im se ne bi priznala nacija, a još više oni koji, bježeći i dalje od sebe, hoće da budu Bosanci, i da se tako izjašnjavaju. Ali, oni to već jesu, ako imaju pasoš BiH, i nema potrebe da se na taj način izjašnjavaju. Ipak, ministar u Vladi BiH Damir Hadžić kaže javno ( i nije jedini, na žalost) da će se izjasniti kao Bosanac, mada zna da nema ni jednog Srbina ili Hrvata, pogotovo među ministrima, koji će učiniti to isto. Ali, Damir Hadžić se nije izjasnio kao Bosanac kad je dolazio na mjesto ministra, koje , po Ustavu, pripada Bošnjaku. A zašto nije? Pa, zato što Bosanci spadaju u “ostale”, zajedno sa Jevrejima, Romima, itd, pa, u tom slučaju, on ne bi mogao dobiti toliko željenu fotelju. I on je to znao. A zašto to, onda, čini danas, a zna šta je šta? Pa, zato što radi protiv Bosne i Bošnjaka, i želi im propast. I to je jasno.

Ostaje pouka : oni koji se izjasne kao Bosanci, ili Muslimani po nacionalnosti, spadaće u grupu ostalih. Tada se neće ostvariti američko predviđanje da će Bošnjaka na popisu biti oko 54 posto, mada ih sigurno toliko ima, već će ih biti ispod 50 posto, što znači da će se agonija države nastaviti. Krivi će biti oni koji su  pogrešno popunili listić, iz neznanja ili onih drugih razloga. Ceh ćemo platiti mi, koji činimo kost i meso ove države. I oni koji dođu poslije nas.