Zašto opet o naciji? Kažu da je Evlija Čelebija, kad je obišao Bosnu uzduž i poprijeko, rekao o Bošnjacima i ovo : “Oni nisu glupi, ali im pamet sporo dolazi”. U nedavnoj neformalnoj anketi, od 5 hiljada Hrvata samo četvoro se izjasnilo da nisu Hrvati, već Bosanci, od 5 hiljada Srba troje je dalo isti odgovor, a od 5 hiljada Bošnjaka njih čak 800 (osam stotina) nije znalo da su Bošnjaci. Polovina od tog broja  izjasnila se  kao musliman, druga polovina kao Bosanac. Ako tako bude i na popisu, koji je sve bliži, Bošnjaka će zvanično opet biti ispod 50 posto, mada će, faktički, imati većinu u državi. To znači da će se nastaviti agonija i Bosne i Bošnjaka, s neizvjesnim ishodom. Tako će Bošnjaci opet pobijediti sami sebe.

Zato treba ponavljati, sve dok to ne uđe u organe kojima Bošnjaci razmišljaju, iako se još je zna gdje se ti organi nalaze. Dakle : religija je musliman ( islam), etnička pripadnost Bošnjak, jezik bosanski. I ništa više.

Vjerujem da čak i oni potpuno nepismeni mogu shvatiti : musliman (islam) je religija, musliman može biti pripadnik raznih naroda : i Arapa, i Rusa, i Kineza, i Amerikanaca, svi ti narodi imaju i ljude drugih religija, i ne mogu se brkati narod i religija. Problem nastaje s terminima narod (etnička pripadnost) i nacija. Treba razumjeti da su to dvije različite stvari. Na svijetu ima, kažu, oko 6 hiljada različitih naroda i vjerskih skupina, a samo 193 nacije, odnosno države. Organizacija ujedinjenih nacija okuplja države ( nacije), a ne Srbe, Bošnjake, Tutsije, Flamance itd. Prema Povelji Un riječ “nation” znači država, a “nationality” (nacionalnost) znači državljanstvo. Dakle, prema najvišem svjetskom zakonu, u svakoj državi živi samo jedna nacija, i svi državljani BiH su jedna nacija, i kao takvi su subjekti međunarodnog prava. To pravo ne reguliše odnose između etničkih grupa, već između država, i svaka članica UN mora da poštuje ta pravila. Početkom 1992. godine Pravna komisija EU (Badenterova) pozvala je sve pripadnike b/h nacije, sve građane,  da izađu na referendum o nezavisnosti, i činjenica da je, eventualno, jedna etnička grupa bila protiv, sa stanovišta međunarodnog prava ne znači apsolutno ništa.

Dakle, u BiH žive etničke grupe ( narodi) : Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali, ali svi oni jesu jedna nacija – bosanskohercegovačka. To znači da niko ne treba da se izjašnjava kao Bosanac, jer to su svi koji imaju pasoš ove zemlje. Strašno je što se, u pripremi popisa, izjednačavaju etnička pripadnost ( narod) i nacija ( u pitanju br. 24), jer to ne samo što nije tačno, već je krajnje opasno. (Šta su radili bošnjački političari kad je izglasan takav prijedlog?) Naime, nacije imaju pravo na sopstvenu državu. Kisindžer je, svojevremeno rekao : ako u Bosni žive tri nacije, onda moraju imati tri države. Zakonodavstva Srbije i Hrvatske i dalje pod pojmom Srbin i Hrvat podrazumijevaju naciju, ali to je izraz velikodržavnih politika, i o tome ćemo drugi put. Oni Bošnjaci koji kažu da je Bošnjak nacija, i tako se izjašnjavaju, rade direktno na razbijanju BiH na tri dijela. Jer, u tom slučaju su nacije i Srbi i Hrvati u Bosni, pa valja praviti tri države. Predlažem da naša vlast ili neko iz vlasti zatraži zvanično tumačenje od UN ili Venecijanske komisije, pa da se termin “nacija” ili “nacionalnost” briše s popisnih listića. U protivnom – treba bojkotovati popis.

Na kraju, treba zapamtiti samo tri stvari : religija je islam, etnička pripadnost ( narod) je Bošnjak, jezik je bosanski. I ništa više. Termin Bosanac  ( i Hercegovac) – treba za sad zaboraviti, dok se i ostali ne sjete da su i oni Bosanci.

O jeziku – sljedeći put.