Nedjelja Zeleni vazduh ljeta

Grad okreće lice ka nebu

Sunce se izležava

Na njegovim ulicama

 

Narod izveo sebe u šetnju

Šetaju novi i stari građani

Lijepo upakovane dame

I djeca razigrana

I naše ubice šetaju

Koracima lakim i odmjerenim

 

Mi na uglovima ulica čekamo

Hoće li nas neko primijetiti

Čekamo kamen iz visine

Kap nebesku

Da udari u naša čela

Da razbije našu tišinu

Da pokrene naše olovne noge

 

Šetaju ubice

 

Pored nas zastanu

U našim  se očima ogledaju

Poprave frizuru

Namjeste ramena

Zategnu lica i kravate

Nasmiješe se zadovoljno

 

Pa idu dalje

Pravednim korakom

Jusuf Trbić