U subotu 02.04.2016. godine je u Janji u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine i Udruženja logoraša Bijeljina-Janja organiziran Okrugli sto na temu:” Nekažnjeni zločini u logoru Batkovic- okupacija Bijeljine i Janje”. Skupu su se između ostalih obratili: Jasmin Meskovic – predsjednik Saveza logoraša BiH, Jusuf Trbic – predsjednik BZK “Preporod” Bijeljina-Janja, Samir Baćevac – delegat u Vijeću naroda RS, Nedim Čivić – poslanik u NSRS, Avdo Huseinovic – režiser, Emir Musli – novinar, Osman ef. Kavazovic bivši logoraš i dr. Odaslane su poruke nadležnom da konačno krene u proceduru usvajanje Zakona o civilnim žrtvama rata i formiranja pravnog tima za zastupanje pred sudovima u RS…