Nedavno je, a u izdanju Bosanske riječi iz Tuzle, objavljena knjiga “Tri boje tame”, autora Jusufa Trbića. Ovo je petnaesta po redu knjiga našeg sugrađanina, a promovisana je u okviru manifestacije “Ljetne večeri u Janji”.

“Šta da se radi? Ko ode, kajaće se, ko ostane, kajaće se. Pred nama je samo jedna mogućnost: borba za komadiće nekadašnjih ideala i za bolje sutra za one koji dolaze, borba mišljenjem, znanjem, pisanjem, govorom. Drugog nam nema”, napisao je autor u predgovoru knjige.

Knjiga je obimna, ima preko 400 stranica, najvećim dijelom čine je eseji, a eseji su forma koja je vrlo rijetka danas, pogotovo kada je riječ o aktuelnim temama.

Trbić je, kaže, knjigu dugo pisao i pokušao stvari sagledati sa neutralnog aspekta ne želeći da se kao pisac svrsta ni u jedan tabor.

Djelo je to koje na iscrpan i studiozan način kritički posmatra političku situaciju u Bosni i Hercegovini koja je, kako autor ističe, opterećena etničkom podjelom i trostranom etno-konfesijalnom vladavinom koja polako ubija BiH i njenu hiljadugodišnju tradiciju zajedničkog života.

-“Tri boje tame” je naslov knjige koji je lako razjasiti – tama je ovo u čemu svi živimo, tri boje su tri etničke politike koje dijele Bosnu i Hercegovinu. U knjizi iznosim brojne činjenice koje se neće svidjeti mnogima iz politike, ali mislim da treba biti pošten i da svako sebe treba pogledati u oči i da se suoči sa onim što jeste ili pak nije uradio, kaže Jusuf Trbić.

Šta nam se to dešava, ko je kriv za stvaranje plemenskog društvabeskrajno udaljenog od normalnog svijeta, kakav je naš sopstveni udio u tome i ima li izlaza – to su teme koje Trbić izlaže na beskompromisan način, izuzetno kritički, a zanimljivim i komplaksnim stilom.

Ova Trbićeva knjiga, kako je to u recenziji napisao prof. Senadin Lavić, zaslužuje punu pažnju kulturne i naučne javnosti, a prije svega ljudi koji su obrazovani u humanističkim i društvenim naukama, ali i svih onih koji su zainteresovani za bitna događanja koja su odredila Bosnu i Hercegovinu i Semberiju u zadnjih 30-ak godina.

Profesor dr. Šaćir Filandra, takođe recenzent knjige, ističe da su “Tri boje tame” jedno intelektualno svjedočenje o stanju našeg društva i politike danas, i još više, svjedočenje o tome da postoje pojedinci koji znaju istinu svog vremena i imaju hrabrosti da je kažu.

– Poslije ove knjige, i sličnih analiza, neće se moći reći na “nismo znali”, kaže profesor Filandra.

 

(semberija.info)