Meka noć Kula neprobojna

Golub prošlih dana

U moje srce kuca

U srce

U ponor koji me traži

U njemu cvjeta glasno

Ljubičica tvog osmijeha

I taj me osmijeh obavija

Kao kafez pticu

 

Topla noć majka neumorna

Uski gradovi prošlih dana

Otvaraju se na dlanu

U njima duboki vjetar raste

Ceste guta i rijeke ispija

Vjetar uspomena

Skretničar visina

 

Nebo se cijedi sa ivice noći

I niz dugi vreli mlaz

Anđeli silaze u tvoje oči

                                        Jusuf Trbić