Odoše lijepi pameni dobri

Odoše plemeniti

Nježni mrtvaci glačaju sad

Nečije tuđe snove

I kiša spira njihove tragove s vode

Odoše tihi blagi nasmiješeni

Odoše milosrdni

U koferima ne nose ništa

Odoše

Praznih ruku i džepova praznih

Odoše dragi odoše najvoljeniji

I niko se više ne sjeća

Njihovog glasa

Ni boje riječi koje su izgovarali

 

Oni više nikome ne pripadaju

 

Spora geometrija kasnih godina

Meki namještaj uspomena

I nebo – soba zatvorena

 

Negdje visoko iznad svega

Oni sad sebe traže

Oni su sami sebi konačno utočište

Jusuf Trbić