Vidimo i mi jadni

                                        Što obdan ruke sastave

                                        To obnoć mrak izjede

 

                                        Reče nam Sadik bimbaša

                                            Vjerujte da je ima

                                             I nje će opet biti

 

                                       Nek svako po kamen donese

                                             Jednu riječ izusti

                                             Jedan uzdah daruje

 

                                       Nek svako iz svoga mezara

                                             Po jednu trunku vjere

                                             Zrno bola

                                             Kaplju snova

 

                                      Nek svako pogledaokom

                                      Nek svako otvori sluhom

 

                                            Pa će munara nići

                                            Ko krilo živog meleka

 

                                      Da našu samoću brani

                                      Da našu tišinu čuva