Piše: Jusuf Trbić

U utorak 19. jula ističe rok za prijavu za glasanje onih koji su privremeno u inostranstvu. O značaju izbora, vjerujem, nikome više nije potrebno govoriti. Dovoljno je vidjeti šta se dešava u Bosni, pogotovo u njenom manjem entitetu. Entitetska vlast je donijela skupštinsku odluku o održavanju referenduma, kojim će biti potvrđen  9. januar-Dan RS-a, čime se na direktan način ruši Ustav BiH i Dejtonski sporazum. Poznato je da je Ustavni sud BiH odlučio da taj datum ne može biti Dan Republike Srpske, a, prema Ustavu, odluke Ustavnog suda su “ konačne i obavezujuće.” Pošto je rezultat referenduma unaprijed poznat, njime se potvrđuje da srpski narod ima pravo da preglasa druga dva naroda, što otvara put odvajanju ovog entiteta od BiH. Uz to, Skupština RS-a je donijela odluku da se usvoji novi Zakon o popisu, kojim će, dakako, biti drastično smanjen broj Bošnjaka u ovom entitetu, u skladu sa ratnim ciljevima velikosrpskog projekta. Bosanski jezik je već ukinut, i sve je to urađeno u potpunoj saglasnosti svih srpskih stranaka. Pitanje je : šta je sljedeće? A pravo pitanje za Bošnjake i Bosance glasi : hoćemo li dozvoliti da u miru izgubimo domovinu, zavičaj, jezik, da izgubimo sve, ili ćemo glasanjem na izborima pokazati da smo živi i da se borimo za svoje? Samo na taj način možemo ostati svoji na svome, jer drugog nema.

Razmislite o tome.

A prijavljivanje za izbore nije ni malo teško i komplikovano. Ponavljamo ukratko uputstvo za one koji još nisu odlučili da obave svoju osnovnu građansku i ljudsku dužnost.

 

Kako se prijaviti za glasanje?

                 Da biste dobili glasački materijal, treba najprije da se prijavite . Oni koji žive u zavičaju prijavljeni su samim posjedovanjem ličnih dokumenata, a oni koji žive u inostranstvu moraju se prijaviti za svake izbore.

               Dakle, oni  koji žive u Bijeljini i Janji i imaju našu ličnu kartu, već su prijavljeni za glasanje, i dovoljno je da odu na glasačko mjesto i obave svoju dužnost. To se odnosi i na sve koji trenutno žive u inostranstvu, a imaju ovdašnja lična dokumenta,  ako budu u zavičaju na dan glasanja ( prijavili su se za glasanje putem pošte, a nisu glasali) – i oni mogu pristupiti glasanju u Bijeljini. 

             Ostali, koji žive privremeno u inostranstvu, treba da popune obrazac za prijavu glasanja – Prijavni obrazac PRP-1, koji se može skinuti sa stranice Centralne izborne komisije (CIK) BiH, i taj obrazac treba da popuni svako ko ima državljanstvo BiH i ko je punoljetan. Obrazac ne mora svako sam popuniti, to može učiniti za njega bilo ko, čitko i jasno, štampanim slovima, a glasač mora da ga potpiše, i to ISTO ONAKO KAKO SE POTPISAO NA LIČNOM DOKUMENTU ČIJU FOTOKOPIJU ŠALJU ( lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Dakle, kad popunite obrazac, pogledajte kako ste se potpisali na dokumentu čiju kopiju šaljete, pa se potpišite IDENTIČNO:

    Jedini dokument koji vam je potreban uz ovaj obrazac jeste fotokopija  (skenirana) lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ( bez ovjere). Na obrascu treba da popunite sve rubrike, osim tačke 9 i 10, jer se to odnosi na one iz Brčko Distrikta. Na početku treba da popunite rubriku : Status u kojem boravite izvan BiH. Ogromna većina su oni pod tačkom 1 – Privremeni boravak izvan BiH. Tu spadaju svi koji ne žive u BiH, a imaju njeno državljanstvo i posjeduju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na kraju reda to treba označiti znakom X.  Pod broj 2 – Status izbjeglog lica iz BiH – spadaju samo oni koji nemaju važeće dokumente BiH.

    U rubriku Podaci o prebivalištu u BiH treba upisati : opština prebivališta – Bijeljina, naseljeno mjesto – Bijeljina ili Janja, pa onda ulica i broj na koji je građanin prijavljen. Oni koji nemaju lična dokumenta BiH (nisu ih još izvadili ili imaju stara dokumenta ) i upisani su kao izbjegla lica iz BiH ( rubrika A-2), upisuju adresu na kojoj su bili prijavljeni po popisu 1991. godine.

     U rubriku pod oznakom D treba da napišete adresu na koju će vam dostaviti glasački materijal, tamo gdje boravite danas.

    I na kraju : svi koji žive u inostranstvu, a imaju naša lična dokumenta, dostavljaju kopiju jednog od tih dokumenata. Oni koji lična dokumenta nemaju  (izbjegla lica) moraju dostaviti i dokaze o državljanstvu i prebivalištu.

    Za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam 24 sata dnevno dva telefona Info-centra pri Centralnoj izbornoj komisiji : 033 251-331 i 033 251-331.

       I JOŠ JEDNOM :

        Krajnji rok da se prijavite za glasanje je 19. juli 2016. godine.