Rukopis Razaranje Bosne Jusufa Trbića je intelektualno i spisateljski raskošna zbrirka političkih eseja koja odražava autorov kritički sud prema savremenom svijetu, a napose bosanskohercegovačkim ne/prilikama.

U tipično trbićevskom stilu, a mogu to reći budući da prilično poznajem autorov spisateljski opus, kritika društvenih fenomena i pervertirane svijesti aktera našeg društva nerijetko se zaodijeva ruhom cinizma, a što čitanju rukopisa daje svježinu, dinamiku i, u mnogo prilika, anegdotski karakter. Taj dio Trbićevog stila posebno naglašavam, jer on odražava piščev kako osobni karakter, njegovu prkosnost i nesalomljivost – usprkos svemu, tako i karakter same društvene stvarnosti koju nemilosrdno kritički secira.

O čemu Trbić piše? O svemu onome što danas razara Bosnu, tako da je paletu pokrenutih i analiziranih pitanja, problema i fenomena teško i taksativno nabrojati, a kamoli prikazati. U knjizi se radi, jednom rječju, o našem intelektualnom, duhovnom i političkom primitivizmu, pa da li autor govorio o desekularizaciji društva, odnosu religije i politike, etnonacionalizmu, teroru identiteta, prekrajanju povijesti i restauratorskom duhu, konzervativizmu, populizmu, nacionalizmu, korupciji, kriminalu, antiliberalizmu, fundamentalizmu, u svim tim slučajeva do izražaja dolazi njegova sposobnost kritičkog suočavanja sa problemima i to na jasan i nedvosmislen autorski način. / prof. dr. Šaćir Filandra.

Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića