Dok sunce poništava strane svijeta

Nepokretno podne iz potiljka niče

I krvari svjetlost u tamnici ljeta

Ranjena visina sa čela ti viče

 

I krošnja u svoje korijenje bježi

Skupa sa pticom što se prazninom hrani

U oku i nebu prostor isti leži

I ko zrele trešnje otpadaju dani

 

A noć u tebi počinje da te traži

I stara kuća u smrt se zaključava

Tvoj odlazak stvarnijim čini daljine

 

Ne pomažu više istine i laži

U gluho doba u zagrljaju trava

Ti kucaš uporno na vrata dubine

Jusuf Trbić