Piše: Jusuf Trbić

Spisak ubijenih u Bijeljini i Janji pokazuje razmjere etničkog čišćenja u našem kraju, u kojem nije bilo nikakvog rata, nikakvih ratnih dejstava, a linija fronta je bila daleko. Da li se oni koji negiraju zločine bar sad mogu upitati : ko je onda pobio tolike ljude i protjerao mnogo više njih, i zbog čega? Ako im istina nije bila jasna nekad, da li je sad?

A ostale molimo da se uključe i pomognu da se spisak dopuni i koriguje. Pošaljite nam sve podatke koje imate, imena, datume, fototgrafije, sve, da bi zločin konačno dobio pravu sliku.

Mi imamo na spisku i nekoliko ljudi čija nam sudbina nije dovoljno jasna. Navešćemo njihova imena i podatke onako kako su navedeni u spisku Istraživačko-dokumentacionog centra (IDC) Sarajevo. Ako išta detaljnije znate o njima, javite nam. Naš e-mail je : preporodbn@gmail.com.
 
Formular za registraciju ubijenih bijeljinaca 1992 – 1995
 

  • Batanović (Rame) Mujo, rođ. 02.01. u Zvorniku, ubijen 24.04. 1992, ne znamo tačno gdje.
  • Batanović (Jusufa) Omer, rođ. 1941. u Zvorniku, ubijen 26.06.1992. u Zvorniku.
  • Bilić Mehmedalija, rođ. u Zvorniku, ubijen u sedmom mjesecu 1992. u Zvorniku.
  • Ćerimović (Uzeira) Zulfo, rođ. 05.06.1949. u Vlasenici, ubijen 12.07.1995. u Srebrenici.
  • Džemaili ( Gani) Ćamil, rođ. 25.o3.1964.u Srbiji, ubijen u šestom mjesecu 1992. u Zvorniku.
  • Halilović (Reše) Nedžib, rođ. 1940. u Zvorniku, ubijen u šestom mjesecu 1992. u Zvorniku.
  • Salkanović (Nezira) Hajrudin, rođ. 1956. u Tuzli, stradao 1992. kod Tuzle.

 

A sve što znate pomoći će nam da dokumentujemo sudbinu žrtava i svu veličinu zločina. Unaprijed hvala.