Vidjećeš jednom u snu put koji vodi kući

Sjetiće se kosti šapata mesa i krvi

I mejt na tabutu svoje će se bolesti sjetiti

Vidjećeš vjetar koji sjenke po zemlji valja

I zbunjenu šumu kroz koju drveće

Sopstvene korake prebrojava

 

Sa neba bijela džamija svoj lik prostrijeće po zemlji

Uspraviće se prostor u dubinama bića

U njegovoj ruci sazreće stoljeća kao jabuke

Uporna noć poduprijeće leđima

Ruševni dvorac od snova

U njemu će neznano otkud

Zazvoniti riječi zaboravljene

Riječi od svjetlosti

Tama će se u njima istopiti kao snijeg u oku

 

Osjetićeš toplinu zemlje i zagrljaj trava

A kamenje starije od neba zagrliće tvoju sjenku

Vidjećeš tada u snu kuću u kojoj si se rodio

I u kojoj se svi tvoji putevi završavaju

 

Jusuf Trbić