Piše: Saud Grabčanović

Spisak poginulih,ranjenih i zarobljenih vojnika vojske K&K monarhije iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara na Soškom frontu u Italiji 1917/1918. godine

 

Poginuli i umrli vojnici :

1.  Knežević Živan iz Brodca, rođen 1880. godine, Lst. Infanterist (teški pješadinac), 3. bošnjačka regim. BH IR Nr.3, (BH Inf.reg nr.3), poginuo 05.09.1917. godine,  Verlustliste Nr. 640.1918-01-03

2. Simić Đorđo iz Zabrđa, rođen 1898. godine, Jeger ( lovac), BH FJB Nr.8,             1. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 25.10.1917. godine, Verlustliste Nr. 643.1918-01-18

3. Stanković Aleksa iz Magnojevića, rođen 1883. godine, Jeger ( lovac), BH FJB   Nr. 8, 2. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 12.10.1917. godine,           Verlustliste Nr. 643.1918-01-18

4. Trifković Filip iz Zagona, rođen 1897. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 25.10.1917. godine,   Verlustliste Nr. 649.1918-02-04

5. Radovanović Lazar iz Ugljevika, rođen 1882. godine,I nfanterist (pješadinac), BH IR. Nr. 3, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 09.09.1917. godine,   Verlustliste Nr. 644.1918-01-23

6. Šubarić Živojin iz Bijeljine, rođen 1883. godine, Kanonier (artiljerac), BH   GAR. Nr. 10. (BH Inf.reg nr.3), umro 17.07.1917. godine,          Verlustliste Nr. 644.1918-01-23

7. Tomić Jovan iz G. Čađavice, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), BH   IR. Nr. 3, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 02.10.1917. godine,          Verlustliste Nr. 644.1918-01-23

8. Kokanović Radovan iz G. Crnjelova, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR. Nr. 2, ? komp. (BH Inf.reg nr.3),  umro 24.09.1917. godine,  Verlustliste Nr. 645.1918-01-24

9. Simić Živan iz Tutnjevca, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regim. BH IR. Nr. 3, ? komp. (BH Inf.reg nr.3),  umro 23.09.1917. godine,  Verlustliste Nr. 650.1918-02-07

10. Terzić Rašid iz Janje, rođen 1895. godine, Lst. Infanterist (teški pješadinac), BH IR. Nr. 78, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3),  poginuo 29.11.1917. godine,   Verlustliste Nr. 655.1918-02-27

11. Rasović Stefan iz Bijeljine, rođen 1878. godine, Infanterist (pješadinac), BH    IR. Nr. 4, ? komp. (BH Inf.reg nr.4),  umro 04.01.1918. godine,          Verlustliste Nr. 657.1918-03-07

12. Simić Živan iz Brodca, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regim. BH IR. Nr.3, ? komp. (BH Inf.reg nr.3),  umro 15.12.1917. godine,   Verlustliste Nr. 663.1918-03-28

13. Lazić Milovan iz Bogutovog Sela, rođen 1890. godine, Lst. Kanonier (teški artiljerac),    k.u k. GAR  Nr. 11, KoButg.,  poginuo 25.01.1918. godine,            Verlustliste Nr. 667.1918-04-15

14. Lazić Stefan iz Bogutovog Sela, rođen 1885. godine, Lst. Kanonier (teški artiljerac),   k.u k. GAR  Nr.11, KoButg.,  poginuo 28.01.1918.godine,            Verlustliste Nr. 667.1918-04-15

15. Babić Bartul iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac), BH             IR. Nr. 3./IR 7 , 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),  poginuo 09.01.1918. godine,            Verlustliste Nr. 670.1918-04-29

16. Savić Stanko iz Crnjelova, rođen 1879. godine, Lst.I nfanterist (teški pješadinac), 3. bošnjačka regim. BH IR Nr. 3, (BH Inf.reg nr.3), umro 20.09.1917. godine,  Verlustliste Nr. 685.1918-07-13

17. Radić Matija iz Ćipirovina, rođen 1878. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regim. BH IR. Nr. 3, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3),umro 20.01.1918. god.  Verlustliste Nr. 689.1918-08-05

18. Avdić Hrusto iz Bijeljine, rođen 1882. godine, Infanterist (pješadinac), BH   IR. Nr. 2, ? komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 12.02.1918. godine,            Verlustliste Nr. 690.1918-08-12

19. Ibrišimović-Pečenković Ahmet iz Bijeljine, rođen 1878.g odine, Lst. Infanterist (teški pješadinac), k. u k. ErsKomp, Etap Baon, umro 23.01.1918. godine,    Verlustliste Nr. 693.1918-08-30

20. Maksimović Đorđo iz Čardačina, rođen 1887. godine Lst. Infanterist (teški pješadinac), BH IR. Nr. 8, ? komp. (BH Inf.reg nr.8), umro 23.02.1918. godine,  Verlustliste Nr. 693.1918-08-30

21. Mujdanović Mustafa iz Bijeljine, rođen 1876. godine, Lst.I nfanterist               (teški pješadinac), k. u k. ErsKomp, Etap Baon, umro 26.01.1918. godine,            Verlustliste Nr. 693.1918-08-30

22. Nešković Vaso iz Batkovića, rođen 1894. godine, Lst. Infanterist (teški pješad.), 3. bošnjačka regim. BH IR. Nr. 3, ? komp., BH Inf.reg nr.3), umro 23.03.1918. god.   Verlustliste Nr. 693.1918-08-30

23. Mahalbašić Ahmet iz Janje, rođen 1878. godine, ResGefreiter (rez.r azvodnik),   BH IR. Nr.3, ? komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 26.09.1917. godine,            Verlustliste Nr. 699.1918-10-19

24. Zakomac Fehim iz Janje, rođen 1880. godine, Lst.Infanterist (teški pješadinac), 3.  bošnjačka regim. BH IR. Nr. 3, ? komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 15.03.1918. god.  Verlustliste Nr. 699.1918-10-19

25. Jović Joco iz Obarske, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), ErsKomp, f.d.   bh Etap Barne, (BH Inf.reg nr.3), umro  31.01.1918. godine,            Verlustliste Nr.700.1918-11-05

26. Gruhonjić Husejn iz Janje, rođen 1877. godine, Lst.Infanterist (teški pješadinac), BH IR. Nr. 3./NR79, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo  01.08.1917. godine,   Verlustliste Nr.702.1918-11-26

27. Muratović Alija iz Janjara, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac), BH   IR. Nr.3, ? komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 15.05.1918. godine,            Verlustliste Nr.702.1918-11-26

28. Stević Marko iz D. Čađavice, rođen 1898. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR. Nr.3, ? komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 04.05.1918. godine,            Verlustliste Nr.702.1918-11-26

29. Novaković Blagoje iz Dragaljevca, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR.Nr.3./NR79, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo  06.03.1918. godine.   Verlustliste Nr.702.1918-11-26

30. Bogdanović Risto iz Crnjelova,  rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR. Nr.3,  ? komp., (BH Inf.reg nr.3), umro 29.05.1918. godine.    Verlustliste Nr.705.1918-12-19

31. Mičić Ostoja iz Magnojevića, rođen 1889. godine, Lst.Jeger (teški lovac), BH FJB  Nr. 2,  ? komp. (BH lovački bataljon), poginuo 10.01.1918. godine,    Verlustliste Nr.705.1918-12-19

 

Ranjeni vojnici:

1. Alagić Ibro iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr. 3,            1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 662.1918-03-23

2. Mujbegović Mustafa iz Bijeljine, rođen 1898. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR. Nr. 7. 9. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 666.1918-04-11

3. Babić Drago iz Popova, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), BH           IR.Nr. 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 675.1918-05-27

4. Gradaščević Emin iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), BH      IR. Nr. 3, 13. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 675.1918-05-27

5. Mitrović Jovan iz Ugljevika, rođen 1896. godine, Korporal (desetar), BH            IR. Nr. 3./7 19. komp.,(BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 675.1918-05-27

6. Radovanović Panto iz Ljeljenče, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR. Nr. 3, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 675.1918-05-27

7. Rikanović Marko iz Puškovca, rođen 1891. godine,I nfanterist (pješadinac), BH IR. Nr. 3, 14. komp.(BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 675.1918-

 

Zarobljeni vojnici:

1. Glišić Gligor iz Vršana, rođen 1891. godine,I nfanterist (pješadinac), BH           IR. Nr. 60, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Ospedale u Italiji          Verlustliste Nr. 655.1918-02-27

2. Mujkić Huso iz Koraja, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), BH           IR. Nr.3, 48. skikomp. (BH Inf.reg nr.3),u logoru Willa bate-Palermo u Italiji,          Verlustliste Nr. 672.1918-05-11

(nastaviće se)

Prethodni članakMrak nad Bosnom
Naredni članakJusuf Trbić – Srušen je san
Saud Grabčanović
Rođen u Bijeljini, 10.09.1952 godine. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, a za RTV mehaničara studira u Beogradu do 1973. Poslije Beograda seli se u Vinkovce gdje završava višu mašinsku školu 1983 godine. Rat ga je pomjerio do daleke Njemačke, u gradu Nürnbergu /Augsburgu gdje se stacionira 1993 godine. Radio je u Loewe opta, Metz, Grundig, Telefunken, Philips, Nord Mende, Blaupunkt, Schneider, Sony firmama sve do svoje penzije. Sadašnji status: penzioner ( aktivni još radi elektroniku – profi i piše istoriju - u dokolici)... Najdraži hobi: Istorija( u slobodnom vremenu)